zaposleni

Viljem Tisnikar, direktor

Mojca Kleva Kekuš, tajnik

Dubravka Ražman, samostojni strokovni delavec

Davor Kravanja, vodja strokovne službe za domsko dejavnost

Orjana Viler, računovodja

Giliola Grižon, strokovna delavka

Jože Prelog, tehnični delavec

Jovan Škrbič, tehnični delavec

Boris Oražem, tehnični delavec

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...