zaposleni

Viljem Tisnikar, direktor

Martina M.Kos, tajnik

Dubravka Ražman, samostojni strokovni delavec

Davor Kravanja, vodja strokovne službe za domsko dejavnost

Orjana Viler, računovodja

Giliola Grižon, strokovna sodelavka

Jože Prelog, tehnični delavec

Jovan Škrbič, tehnični delavec

Boris Oražem, tehnični sodelavec

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...