predstavitev

 

UP ŠD so zavod  ustanovljen z  Odlokom  o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 79, dne 19.7.2004 s spr.), po katerem se je  Visokošolsko središče v Kopru pripojilo  k Univerzi na Primorskem in registriralo kot nova članica 3. januarja leta 2005.

Dejavnost UP ŠD v veliki meri opredeljuje vpetost v okolje, v katerem je potrebno koordinirati komunikacijo med različnimi subjekti: študenti, njihovimi starši oziroma skrbniki, z zaposlenimi, z državo oz. pristojnimi ministrstvi, ki sprejemajo predpise in določajo delovne in druge pogoje dela članice, organi UP, članicami in rektoratom Univerze na Primorskem, ŠS UP, Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem, lokalnimi skupnostmi in uradi ter poslovnimi partnerji. V krogu soudeležencev je treba uskladiti vse interese, doseči dogovore in uresničiti zastavljene cilje. 

Problem pridobitve možnosti bivanja v domu je tesno povezan z vprašanjem stanovanjske politike v državi. V tem smislu  izvajajo UP ŠD preko študentske pisarne pomembno nalogo socialnega transferja, s katerim država in Univerza na Primorskem študentom omogočata nastanitev. Z naraščanjem števila študentov in večjo dostopnostjo študija invalidom, naraščajo tudi potrebe po prilagajanju posebnim potrebam gibalno oviranim študentom. 

Skladno z rastjo števila študentov, ki študirajo na najmlajši univerzi raste tudi število mladih raziskovalcev, bodočih pedagoških delavcev in  mednarodnih študentov, ki opravljajo del svojih študijskih obveznosti ali praktično usposabljanje. Univerza poskuša ob vseh redno nastanjenih domačih študentih zagotoviti bivanje tudi tem posameznikom. Ob tem skrbi tudi za nastanitev tistih študentov, ki  v poletnih mesecih pridejo na tečaje slovenskega jezika in študentske mednarodne izmenjave.

Študentska ležišča so razporejena po vsej Primorski,  in sicer:

•             Študentski dom Portorož,

•             Študentski dom Koper,

•             Študentski dom Prisoje,

•             Dijaški in študentski dom Koper,

•             Dijaški dom Portorož, 

•             Dijaški dom Izola,

•             Dijaški dom Nova Gorica,

•             zasebni študentski dom (koncesionar MVZT): Študentski dom Jadro ,

 

Posteljne kapacitete izdatno zaostajajo za potrebami študija oz. študentov na UP. UP ŠD ne more v celoti izvajati svojega poslanstva tudi zaradi dejstva, da je na razpolago le 382 ležišč v študentskih domovih v Portorožu in Kopru ter dve ležišči v stanovanju v Izoli.

Osnovni cilj je povečanje števila ležišč v skladu z razvojem in potrebami UP.

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...