cenik

 

CENIK STORITEV UP ŠD 

Točki cenika I. in II. (Cene za stanovalce po posameznih domovih UP ŠD in Ostali stroški bivanja, materialni stroški, cenik parkiranja) sprejeti na 23. redni seji Upravnega odbora UP dne 22.9.2022 - veljavno od 1.10.2022 dalje.

 

I.             Cene za stanovalce po posameznih domovih UP ŠD ( v cenah bivanja ni vključena subvencija). 

1. ŠTUDENTSKI DOM PORTOROŽ          
nastavitvena enota število oseb v enoti število enot skupno število oseb v takih enotah kvadratura (m2) CENA S POPUSTOM* - BREZ DDV (EUR) CENA S POPUSTOM* - Z DDV (EUR) CENA - BREZ DDV (EUR) CENA - Z DDV (EUR)
soba - J lega 2 36 72 19,85 do 21,25 100,90 110,48 151,29 165,67
soba - J lega 2 12 24 25,96 107,66 117,89 161,43 176,77
soba - J lega 3 0 0 25,95 85,71 93,85 128,51 140,73
soba - S lega 2 3 6 15,15 do 19,75 90,22 98,79 135,27 148,12
soba - S lega 1 5 5 13,7 137,12 150,15 205,60 225,13
apartma 4 2 8 31,9 90,82 99,45 136,18 149,11
garsonjera 2 6 12 28,6 110,31 120,80 165,40 181,11
garsonjera 3 0 0 28,6 90,82 99,45 136,18 149,11
  SKUPAJ 64 127          
                 
      POVPREČNE CENE V ŠD PORTOROŽ 103,36 113,17 154,97 169,69

 

2. ŠTUDENTSKI DOM KOPER IN GARSONJERA V IZOLI        
nastavitvena enota število oseb v enoti število enot skupno število oseb v takih enotah kvadratura (m2) CENA S POPUSTOM* - BREZ DDV (EUR) CENA S POPUSTOM* - Z DDV (EUR) CENA - BREZ DDV (EUR) CENA - Z DDV (EUR)
dvoposteljna soba 2 23 46 20,95 do 27 117,91 129,12 176,80 193,60
troposteljna soba 3 12 36 34,9 do 36,65 99,12 108,53 148,61 162,73
štiriposteljni apartma 4 3 12 48,9 108,52 118,83 162,71 178,18
garsonjera v Izoli 2 1 2 27,67 133,63 146,33 200,37 219,41
  SKUPAJ 39 96          
                 
      POVPREČNE CENE V ŠD KOPER IN GARS. IZOLA 110,02 120,47 164,96 180,63

 

3. ŠTUDENTSKI DOM PRISOJE            
nastavitvena enota število oseb v enoti število enot skupno število oseb v takih enotah kvadratura (m2) CENA S POPUSTOM* - BREZ DDV (EUR) CENA S POPUSTOM* - Z DDV (EUR) CENA - BREZ DDV (EUR) CENA - Z DDV (EUR)
dvoposteljna soba 2 77 154 22,9 do 23,18 106,49 116,60 159,67 174,84
enoposteljna soba 1 6 6 17,5 133,10 145,75 199,58 218,53
  SKUPAJ 83 160          
                 
      POVPREČNE CENE V ŠD PRISOJE 107,49 117,70 161,16 176,48

 

* Popust se obračuna v primeru bivanja deset mesecev (brez julija in avgusta). Za julij in avgust je mogoče v primeru upravičenih potreb študenta skleniti aneks pod pogoji, ki jih določijo organi UP in UPŠD.

 

II.            Ostali stroški bivanja, materialni stroški, cenik parkiranja

 

1)    Ostali stroški bivanja:

                    

Cena brez DDV (EUR)

mesečni najem celotne garsonjere

368,29

ekonomska stanarina na mesec po osebi

210,54

nočitev gosta stanovalca na dan (gosti morajo biti študenti) -  od 2 do 6 dni - nočitve gosta stanovalca so možne v obdobju od 1.septembra do 30. junija.

5,32

stroški ob preselitvi v drugi dom oz. k zasebniku

po dejanskih stroških opravljene storitve

stroški komisijske izselitve

po dejanskih stroških opravljene storitve

vzpostavitev sanacije in čiščenja sobe v prvotno stanje (kot izhaja iz primopredajnega zapisnika)

po dejanskih stroških opravljene storitve

skladiščenje osebnih predmetov na dan

7,21

magnetna kartica (varščina ob prevzemu)

8,69

varščina za uporabo skupnega prostora za zabavo

48,62

sistemski ključ

8,69

ostali ključi

5,73

- Ekonomska cena stanarine v višini 210,54 EUR se obračunava na podlagi določil 6. člena Domskega reda UP ŠD. Cena velja za namestitev v sobi J lega v ŠD Portorož - za ostale sobe se izračuna glede na razmerje »rednih stanarin«.

 

2)    Materialni stroški:

 

Cena brez DDV (EUR)

materialni stroški študentske namestitve študentov pri zasebnikih

2,12

cena za duplikat nastanitvene pogodbe

1,20

stroški prvega opomina

2,80

stroški opomina pred izključitvijo

17,08

cena stroška neupravičene reklamacije vplačil stroškov bivanja študentov

5,73

režijski stroški študenta – za nestanovalce

10,92

 

3)    Cenik parkiranja na parkirišču pred UPŠD, ŠD Portorož:

 

Cena brez DDV (EUR)

najem magnetne kartice za parkirišče - stanovalci UP ŠD, ŠD Portorož, zaposleni na UP (mesečno)

8,69

najem magnetne kartice za parkirišče – zunanji uporabniki (mesečno) – v primeru večjega povpraševanja, se cena lahko dvigne.

17,37

 

 

V cenah ni vključen DDV, ki se zaračuna na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost.

 

III.          Cenik nočitev - turistična dejavnost

Točka cenika III. (Cenik nočitev -turistična dejavnost) sprejeta na 20. redni seji Upravnega odbora UP dne 25.5.2022 - veljavno od 1.7.2022 dalje.

 1)    ŠD Koper na dan:

                                             

Cena brez DDV (EUR)

najem apartmaja oz. sobe 1/1

45,66 €

najem apartmaja oz. sobe 1/2

59,36 €

najem apartmaja oz. sobe 1/3

77,63 €

najem apartmaja z dvema spalnicama 1/4

95,86 €

najem apartmaja oz. sobe 1/4

86,76 €

dodatno ležišče

13,70 €

 

2)    ŠD Portorož na dan:

 

Cena brez DDV (EUR)

najem apartmaja oz. sobe 1/1

50,23 €

najem apartmaja oz. sobe 1/2

65,75 €

najem apartmaja oz. sobe 1/3

84,93 €

najem apartmaja oz. sobe 1/4

98,63 €

dodatno ležišče

13,70 €

 

 3)    ŠD Prisoje na dan:

 

Cena brez DDV (EUR)

najem apartmaja oz. sobe 1/1

36,53 €

najem apartmaja oz. sobe 1/2

50,23 €

najem apartmaja oz. sobe ½ s klimo

59,36 €

najem apartmaja oz. sobe 1/3

62,10 €

najem apartmaja oz. sobe 1/3 s klimo

68,49 €

dodatno ležišče

13,70 €

 

- Cena vključuje: prenočevanje, čiščenje, posteljnino, brisače, uporabo interneta, najem kuhinjske posode, uporabo parkirišča.

- Popusti za skupine znašajo: za 10 do 20 oseb do 10 %, od 21 do 40 oseb do 15 %, nad 41 oseb do 20 %. V času velikega povpraševanja se lahko obračuna manjši popust.  V primeru posredovanja skupin preko agencij, se popust zmanjša za agencijsko provizijo.

- Pri poslovanju s turističnimi agencijami, se turistični agenciji prizna vnaprej dogovorjeni popust za posredovanje oz. provizija. Spletnim ponudnikom/iskalnikom namestitev (Booking.com, airbnb, trivago,…) se priznajo popusti oz. provizije v skladu z njihovimi pogoji za sodelovanje.

- Cene pri najemu apartmaja/ležišča za le eno noč oz. najemu v času izredno velikega povpraševanja se lahko povečajo in sicer predvidoma do 30 %. Cene se v primeru manjšega povpraševanja lahko zmanjšajo za največ 30 %, s tem da se cene prilagajajo ponudbi konkurenčnih ponudnikov namestitev.  Popust zapisniško utemelji vodja recepcije, potrdi pa vodja domske dejavnosti UP ŠD za popust do 20 %, za popuste od 21 do 30 % pa je potrebna odobritev direktorja UPŠD.

 

 

 

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...