POMEMBNO OBVESTILO ŠTUDENTOM NASTANJENIM PRI ZASEBNIKIH

datum: 26.09.2022

kategorija: novice


POMEMBNO OBVESTILO ŠTUDENTOM NASTANJENIM PRI ZASEBNIKIH

( študentje novinci in študentje, ki podaljšujete svoje bivanje pri zasebnikih))

 

Odločili ste se za subvencionirano   bivanje  pri zasebniku. 

Za izplačilo subvencije je nujno natisniti   tri izvode » P o g o d b e  o  n a s t a n i t v i  t e r

o  p o s t o p k u  i n  p o g o j i h  i z p l a č i l a  s u b v e n c i j e».

 

Vse  izvode  pogodbe izpolnite z lastnikom stanovanja, se podpišita in prosim, ne pišite datumov.

 

Vse tri originale pogodb prinesite osebno ali pa pošljite v našo Pisarno za študentske domove, Študentski dom Koper, Ankaranska 7, 6000 Koper, najkasneje do 10.10.2022.

 

 Uradne ure so od ponedeljka do petka,  od 8.00 do 15.00. 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...