Volitve Študentskega sveta stanovalcev

datum: 08.10.2021

kategorija: novice


Direktor ŠD Viljem Tisnikar, na podlagi Statuta Univerze na Primorskem  (Ur.l. RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno besedilo in 63/15), Pravil o organizaciji in delovanju UP Študentskih domov (z dne 17. 1. 2011), Pravilnika Študentskega sveta Univerze na Primorskem in študentskih svetov članic Univerze na Primorskem (z dne 26.5.2016) in Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic univerze in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem (z dne 29. 3. 2013) razpisuje Volitve v Študentski svet stanovalcev UP Študentski domovi v študijskem letu 2021/2022 ter Poziv študentom/kam h kandidiranju v ŠSS UPŠD.

 

RAZPIS VOLITEV IN POZIV ŠTUDENTOM/TKAM STANOVALCEM H KANDIDIRANJU V ŠTUDENTSKI SVET STANOVALCEV UP ŠTUDENTSKI DOMOVI (UP ŠD) ZA ŠTUDIJSKO LETO  2021/22

OBRAZEC ZA KANDIDATURO

 

 

 

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...