POMEMBNO OBVESTILO ŠTUDENTOM NASTANJENIM PRI ZASEBNIKIH

datum: 28.09.2021

kategorija: novice


POMEMBNO OBVESTILO ŠTUDENTOM NASTANJENIM PRI ZASEBNIKIH

( študentje novinci in študentje, ki podaljšujete svoje bivanje pri zasebnikih))

 

Odločili ste se za subvencionirano bivanje pri zasebniku. 

Za izplačilo subvencije je nujno natisniti tri izvode » P o g o d b e  o  n a s t a n i t v i  t e r

o  p o s t o p k u  i n  p o g o j i h  i z p l a č i l a  s u b v e n c i j e » .

 Vse tri pogodbe izpolnite z lastnikom stanovanja, podpišite se  in prosim, ne pišite datumov.  Vse tri originale pogodb prinesite osebno ali pa pošljite v našo Pisarno za študentske domove, Študentski dom Koper, Ankaranska 7, 6000 Koper, najkasneje do 11.10.2021.

 

Uradne ure so od ponedeljka do petka,  od 8.00 do 15.00. 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...