ODPRTJE ŠTUDENTSKIH DOMOV IN ANEKSI ZA JULIJ IN AVGUST 2021

datum: 24.04.2021

kategorija: novice


Spoštovane stanovalke in spoštovani stanovalci UP Študentskih domov.

1. Bivanje v študentskih domovih 

Veljavnost Odloka, na podlagi katerega je bivanje v študentskih domovih začasno prepovedano (razen za izjeme), se izteče v nedeljo 25. 4. 2021. S strani  ministrstva smo bili obveščeni, da Odlok tokrat ne bo ne podaljšan niti nadomeščen z novim, zato bo od ponedeljka 26. 4. 2021 bivanje v študentskih domovih ponovno dovoljeno vsem z veljavno nastanitveno pogodbo, vendar še vedno ob strogem upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja Covid19.

Posodobljena NAVODILA ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH V ČASU VELJAVNIH UKREPOV PROTI ŠIRJENJU BOLEZNI SARS-CoV-2 COVID-19) so v prilogi.

Fakultete bodo študijski program izvajale pretežno na hibriden način, zato boste imeli različne potrebe po bivanju v študentskem domu. Študentski sveti stanovalcev vseh študentskih domov v Sloveniji so na resorno ministrstvo in Vlado RS naslovili pobudo, da bi se tistim stanovalcem, ki zaradi e-oblike študija sobe ne bodo potrebovali oz. uporabljali, oprostilo plačilo stanarine. O predlogu še ni odločeno. 

 

2. Aneks za julij in avgust

Ker je situacija dokaj nepredvidljiva, smo rok do katerega se morate odločiti, ali boste poleti potrebovali namestitev na Obali, podaljšali do 15. maja 2021. Verjetno bomo namreč vsi mi kljub varnostnim ukrepom, še nekaj časa bolj varni v domačem okolju.

Tisti torej, kateri bi želeli v skladu z Aneksom št 1 k nastanitveni pogodbi skleniti Aneks za julij in avgust v primeru upravičenih potreb ( (I.) opravljanje obvezne študijske prakse, (II.) pisanje diplomske naloge ali zaključnega projekta, (III.) zdravstvene težave ali (IV.) socialne težave - tudi nujnost opravljanja študentskega dela iz razlogov lastnega preživljanja oziroma pokrivanja stroškov študija), nam to sporočite najkasneje do 15.maja 2021 na elektronski naslov info@sd.upr.si tako, da nam pošljete ‘Vlogo za aneks - julij in avgust 2021’ (v prilogi). Za sklenitev dodatnega aneksa boste morali pravočasno dostaviti ustrezna pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev – predvidoma do 24. junija.

V kolikor se bo izpitno obdobje zaradi epidemije podaljšalo v julij, bo vsem tistim, kateri ne boste podpisali aneksa, boste pa zaradi prihoda na izpit potrebovali nočitev ali dve, ob predhodni najavi omogočeno prenočevanje v dvoposteljnih sobah po tarifi iz cenika, ki velja za nočitev gosta stanovalca, torej 5,50 EUR na študenta na noč.

Temu sporočilu je priložen obrazec  'Vloga za aneks – julij in avgust 2021', ki ga lahko izpolnite kar v Wordu in ga pošljete na mail info@sd.upr.si , saj predpostavljamo, da vsakdo nima nujno doma tudi skenerja.

V vlogi sicer piše:  ''O nujnosti bivanja zaradi zgoraj navedenih razlogov vlogi prilagam ustrezno potrdilo/dokazilo – sicer sem seznanjen/a s tem, da se mi bo za bivanje v omenjenem obdobju zaračunala ekonomska cena  stanarine, skladno s  cenikom UP ŠD…'' a glede na situacijo in nezmožnost pridobivanja raznih potrdil sedaj, se rok za oddajo kot nakazano že v zgornjem odstavku, prestavlja na predvidoma 24. junij 2021.

Vsem vam in vašim dragim vse dobro!

Kolektiv UP Študentskih domov

 

Priloge:

NAVODILA ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH V ČASU VELJAVNIH UKREPOV PROTI ŠIRJENJU BOLEZNI SARS-CoV-2 COVID-19 z dne 23.4.2021

Vloga za aneks – julij in avgust 2021

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...