Javni razpis za izbiro študentskih domov

datum: 16.02.2021

kategorija: novice


Z namenom povečanja bivalnih zmogljivosti za študentke in študente, je Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport objavilo javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2021/2022.

 

Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjenih za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem letu 2021/2022, je največ do 134.400,00 evrov, kar pomeni 350 ležišč.

Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente. Razpis se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov, ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo ministrstvo dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.  

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 1. marca 2021, do 12. ure.

 

Povezava na razpis

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...