COVID

datum: 12.10.2020

kategorija: novice


Od 8. 10. 2020 dalje, zaradi velikega števila okužb v Sloveniji, NIJZ sicer še vedno obravnava vse osebe s potrjeno okužbo, a do preklica ne bo več iskal stikov potrjenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v študentskih domovih, zato vse stanovalce pozivamo, da naj:

 ·         takoj, ko izvedo za svojo morebitno okužbo, obvestijo svoje kontakte v zadnjih dveh dneh pred pojavom simptomov, da so bili v kontaktu z osebo, pozitivno na SARS-CoV-2 in  

·         dosledno spoštujejo Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sars-cov-2_obvestilo_za_kontakte_10_10.8.2020.pdf  

 Dodatna pojasnila o trenutno veljavni ureditvi:

 Odločitev o tem, ali mora okužena oseba v izolacijo ali ne, poda osebni ali lečeči zdravnik (dežurna ambulanta) glede na zdravstveno stanje okužene osebe. V skladu s protokolom zdravnik presodi, kam bo okuženo osebo napotil v izolacijo.

 Namestitev v COVID namestitvene kapacitete določi zgolj  zdravnik. Ta mora izpolniti ustrezen obrazec (priloženi obrazci Ministrstva za zdravje), ki ga  posreduje Ministrstvu za zdravje (MZ), ki uredi sanitetni prevoz do teh kapacitet. 

 Študent mora podati soglasje, ki je v prilogi teh navodil (na koncu ustreznega obrazca Ministrstva za zdravje). 

 V primeru odrejene izolacije morate ravnati skladno z navodili za izvajanje izolacije oseb, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-bolnika-s-covid-19-ki-ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave (Navodila za osebe v domači izolaciji).

 

Koper, 12. 10. 2020

                                                                                                Viljem Tisnikar, l.r.

 Priloge:

- Dodatna navodila v primeru okužbe s SARS-CoV-2 v študentskih domovih

- Obrazci Ministrstva za zdravje

- Aditional guidelines in case of confirmed infection with COVID-19 in student residences

- Form of Ministry of Health

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...