OBVESTILO Z DNE 16.4.2020

datum: 20.04.2020

kategorija: javne objave


Spoštovane stanovalke in spoštovani stanovalci UP Študentskih domov. 

V nadaljevanju vam podajamo nekaj informacij vezano na stanarine za bivanje v študentskem domu in o sklepanju aneksov za julij in avgust 2020:

 

1. Storno dela stanarine za marec

V preteklih dneh ste vsi, kateri ste v skladu z Odlokom Vlade RS z dne 15.3.3020 zapustili študentski dom, dobili storno polovice stanarine za marec. To smo vam napovedali že s sporočilom z dne 19.3.2020; kdor pa je stanarino za marec kljub temu poravnal v celoti, bo imel polovico stanarine za marec v dobrem (dobropis) za prihodnje mesece.

 2. Stanarina za april, maj ,…

V preteklih dneh so dobili položnico za april 2020 le tisti med vami, kateri ste iz takšnih ali drugačnih razlogov kljub Odloku Vlade RS ostali v študentskem domu. Vsi tisti, kateri ste doma, položnice za april niste prejeli, saj vam bomo stanarino pričeli zaračunavati šele, ko bo Odlok Vlade RS preklican in se boste seveda lahko vrnili v študentski dom. Če se bo to zgodilo enkrat v drugi polovici aprila, vam bomo sorazmeren del stanarine za april, obračunali ob stanarini za maj (seveda če bo Odlok preklican v aprilu, sicer velja analogija za maj, junij).

 3. Aneks za julij in avgust

Ker je situacija dokaj nepredvidljiva, smo rok do katerega se morate odločiti, ali boste poleti potrebovali namestitev na Obali, podaljšali do 30.aprila 2020. Verjetno bomo namreč vsi mi kljub varnostnim ukrepom, še nekaj časa bolj varni v domačem okolju.

Tisti torej, kateri bi želeli v skladu z Aneksom št 1 k nastanitveni pogodbi skleniti Aneks za julij in avgust v primeru upravičenih potreb ( (I.) opravljanje obvezne študijske prakse, (II.) pisanje diplomske naloge ali zaključnega projekta, (III.) zdravstvene težave ali (IV.) socialne težave - tudi nujnost opravljanja študentskega dela iz razlogov lastnega preživljanja oziroma pokrivanja stroškov študija), nam to sporočite najkasneje do 30.aprila 2020 na elektronski naslov info@sd.upr.si . Za sklenitev dodatnega aneksa boste morali pravočasno dostaviti ustrezna pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev – predvidoma do 24. junija. 

V kolikor se bo izpitno obdobje zaradi epidemije podaljšalo v julij, bo vsem tistim, kateri ne boste podpisali aneksa, boste pa zaradi prihoda na izpit potrebovali nočitev ali dve, ob predhodni najavi omogočeno prenočevanje v dvoposteljnih sobah po tarifi iz cenika, ki velja za nočitev gosta stanovalca, torej 5,50 EUR na študenta na noč.

Temu obvestilu je priložen obrazec  'Vloga za aneks – julij in avgust 2020', katerega lahko izpolnite kar v Wordu in ga pošljete na mail info@sd.upr.si , saj predpostavljamo, da vsakdo nima nujno doma tudi skenerja.

V vlogi sicer piše:  ''O nujnosti bivanja zaradi zgoraj navedenih razlogov vlogi prilagam ustrezno potrdilo/dokazilo – sicer sem seznanjen/a s tem, da se mi bo za bivanje v omenjenem obdobju zaračunala ekonomska cena  stanarine, skladno s  cenikom UP ŠD…'' a glede na situacijo in nezmožnost pridobivanja raznih potrdil sedaj, se rok za oddajo kot nakazano že v zgornjem odstavku, prestavlja na predvidoma 24.junij 2020.

4. Stvari, potrebne za študij od doma

Še vedno seveda velja, da vam lahko po pošti pošljemo stvari iz sobe, katere potrebujete za študij (ali sicer). Napišite nam le: kateri študentski dom, soba, katere stvari in kje se nahajajo, vašo telefonsko in seveda naslov kam pošljemo in najkasneje naslednji dan vam bomo željeno poslali. Pišite na: info@sd.upr.si .

Vsem vam in vašim dragim vse dobro!

Koper, 16.4.2020

Kolektiv UP Študentskih domov

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...