VOLITVE ŠTUDENTSKEGA SVETA STANOVALCEV UP ŠTUDENTSKI DOMOVI

datum: 10.10.2019

kategorija: novice


RAZPIS VOLITEV IN POZIV ŠTUDENTOM/TKAM STANOVALCEM

H KANDIDIRANJU V ŠTUDENTSKI SVET STANOVALCEV

UP ŠTUDENTSKI DOMOVI (UP ŠD) ZA ŠTUDIJSKO LETO  2019/20

 

 Številka: 01-ŠSS-UPŠD/2019

Datum: 10. 10. 2019

 

Direktor ŠD Viljem Tisnikar, na podlagi Statuta Univerze na Primorskem  (Ur.l. RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno besedilo in 63/15), Pravil o organizaciji in delovanju UP Študentskih domov (z dne 17. 1. 2011), Pravilnika Študentskega sveta Univerze na Primorskem in študentskih svetov članic Univerze na Primorskem (z dne 26.5.2016) in Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic univerze in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem (z dne 29. 3. 2013) razpisuje Volitve v Študentski svet stanovalcev UP Študentski domovi (v nadaljevanju: ŠSS UPŠD) v študijskem letu 2019/2020 ter Poziv študentom/kam h kandidiranju v ŠSS UPŠD.

 I.

 Volitve ŠSS UP ŠD v študijskem letu 2018/2019 se izvedejo v sredo, 6. 11. 2019. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.

 II.

 V ŠSS UP ŠD se voli 7 članov, po dva iz ŠD Koper Čebeljnak in  ŠD Portorož, v ŠD Koper Prisoje pa dva predstavnika in en predstavnik iz vrst tujih študentov. Člane izmed sebe izvolijo študentje stanovalci UP ŠD.

 Pasivno in aktivno volilno pravico imajo študentje nastanjeni v ŠD UP v  študijskem letu 2019/20.

 III.

 Za izvedbo volitev so določena volišča v študentskih domovih:

·         Čebeljnak (Ankaranska 7, 6000 Koper),

·         Prisoje (Prisoje 9, 6000 Koper) in

·         Korotan (Obala 11, 6320 Portorož).

 

Volišče bo na vseh lokacijah odprto po naslednjem razporedu:

·         od 7.00 do 12.00 ure in od 15:00 do 20:00 ure.

 IV.

 Za izvedbo volitev in volilnih opravil Direktor UP ŠD imenuje volilno komisijo.

 V.

 Kandidati lahko kandidaturo vložijo na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega razglasa oz. poziva. Rok za oddajo kandidature začne teči v petek,  11. 10. 2019 in se izteče v petek, 25. 10. 2019 ob 12.00.

 Kandidatura mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici bodisi upravi UP ŠD na lokacijah:  Ankaranska 7, Koper; Prisoje 9. Koper ali Obala 11, Portorož bodisi v poštni nabiralnik na vhodu v študentske domove.

 Poleg naslova:

Študentski svet UP ŠD

Ankaranska 7,

6000 Koper

mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:

„Za volilno komisijo ŠSS UP ŠD – ne odpiraj!“

  VI.

 Volilne komisije ŠSS UP ŠD do torka, 29. 10. 2019 do 13.00 po izločitvi nepravočasnih ali nepopolnih kandidatur potrdijo vložene kandidature ter oblikujejo seznam prijavljenih kandidatov in kandidatk za člane Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD po abecednem vrstnem redu ter jih predajo direktorju UP ŠD, da jih skupno objavi do 30. 10. 2019 na oglasnih deskah UP ŠD in na spletni strani UP ŠD.

 Volilne komisije izpeljejo volitve in po zaprtju volišča preštejejo glasove. Rezultate objavijo na oglasnih deskah na lokacijah vseh treh volišč.

 

                                                                                                                Viljem Tisnikar l.r.

                                                                                                              Direktor UP ŠD

 

Prilogi:

 ·         Obrazec št. 1 - Kandidatura Volitve ŠSS UP ŠD 2019/2020

·         Informacije o volitvah Študentskega sveta stanovalcev v UP Študentski domovi

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...