VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET STANOVALCEV UPŠD

datum: 20.11.2018

kategorija: novice


 PODALJŠANJE ROKA ZA KANDIDIRANJE V ŠTUDENTSKI SVET STANOVALCEV UP ŠTUDENTSKI DOMOVI (UP ŠD) ZA ŠTUDIJSKO LETO  2018/19 IN SPREMEMBA DATUMA VOLITEV

 

Številka: 01a-ŠSS-UPŠD/2018

Datum: 20. 11. 2018

 

Direktor ŠD Viljem Tisnikar je 12. 11. 2018 razpisal Volitve v Študentski svet stanovalcev UP Študentski domovi (v nadaljevanju: ŠSS UPŠD) v študijskem letu 2018/2019 ter Poziv študentom/kam h kandidiranju v ŠSS UPŠD.

 

Na dan 20. 11. 2018 se po pretečenem roku za oddajo kandidatur ugotavlja, da niso bile oddane kandidature na način, ki bi omogočal ustrezno konstituiranje in zastopanosto domov v Študentskem svetu UP ŠD, zato se:

 

                                                                I.

Rok za oddajo kandidatur PODALJŠA do srede, 28. 11. 2018, do 13h.

Način oddaje kandidature in predpisani obrazci ostajajo enaki.

Oddane kandidature se upoštevajo in jih NI POTREBNO ponovno oddajati.

                                                         II.

Termin volitev ŠSS UP ŠD v študijskem letu 2018/2019 se prenese na četrtek, 6. 12. 2018.

Vsa ostala določila volitev ostajajo enaka.

 

                                                                                                               Viljem Tisnikar l.r.

                                                                                                              Direktor UP ŠD 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...