ŠD Prisoje - aneks / annex agreement

datum: 01.05.2018

kategorija: novice


 Univerza na Primorskem  UP Študentski domovi                             

Universita del Litorale  UL Case dello studente

University of Primorska  UP Student residences                                          

 

Koper, 1.5.2018      

 

OBVESTILO ŠTUDENTOM!  

Obveščamo vas, da lahko študentje oddate  na upravi ŠD, v Kopru in v Portorožu, Vlogo za sklenitev aneksa za bivanje v ŠD v času poletnih mesecev – julij in avgust 2018, in sicer do 11.5.2018. Vloga (obrazec) je objavljena na naši spletni strani, www.sd.upr.si (pod Aktualno) , lahko pa jo dobite tudi na Upravi ŠD Prisoje.  

                                                                                                  Viljem Tisnikar  l.r., Direktor   UP ŠD        

Priloga: - vzorec 'Vloge za sklenitev aneksa za bivanje v ŠD v času poletnih mesecev – julij in avgust 2018'  

                                  

 

 

Koper, 1.5.2018

NOTICE TO STUDENTS!

We are notifying you, that you can submit a Request for annex agreement for residing in the student residences in the summer months of- July and August 2018, until the 11 May 2018. The application (form) in posted on our web site, www.sd.upr.si (under news), you can also get it in the Office of Student residences Prisoje

 

Viljem Tisnikar  l.r.,  Direktor   UP ŠD

 

 Attachment:

Sample of »Request for annex agreement for residing in the student residences in the summer months of- July and August 2018«                  

 

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...