OBVESTILO ŠTUDENTOM NASTANJENIM PRI ZASEBNIKIH

datum: 27.09.2017

kategorija: novice


 

 

 

OBVESTILO ŠTUDENTOM NASTANJENIM PRI ZASEBNIKIH

( študentje novinci in študentje, ki podaljšujete svoje bivanje pri zasebnikih)

 

Odločili ste se za subvencionirano ležišče pri zasebniku. 

Za izplačilo subvencije je nujno natisniti tri izvode » P o g o d b e  o  n a s t a n i t v i  t e r

o  p o s t o p k u  i n  p o g o j i h  i z p l a č i l a  s u b v e n c i j e » 

 Vse tri izvode pogodbe izpolnite z lastnikom stanovanja in se podpišite. Ne vpisujte datumov!

 Originale pogodb prinesite osebno ali pa pošljite v našo Pisarno za študentske domove, Študentski dom Koper, Ankaranska 7, 6000 Koper -  najkasneje do 10.10.2017.

 

Koper, 27.9.2017

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...