Prodaja vozila Toyota Hiace

datum: 26.10.2016

kategorija: javne objave


Univerza na Primorskem Študentski domovi

Ankaranska 7

6000 Koper

 

Zadeva:  Prodaja vozila Toyota Hiace - navodila

26.10.2016 je bil na spletni stani UPŠD http://www.sd.upr.si/  in na spletnem portalu www.Avto.net  objavljen oglas za prodajo vozila Toyota Hiace 2,4,  dizel, moč 55 kW, prevoženih kilometrov 431.813 km,  prva registracija 7.8.1991, registracija potekla 6.10.2016, masa vozila 1480 kg, najvišja skupna masa 2760 kg. Trenutno so v vozilu le trije sedeži, na voljo je sicer še ena vrsto sedežev - skupaj za 6 oseb. Vozilo je sicer registrirano za 9 oseb. Vozilo je srednje ohranjeno. Prodaja se po sistemu videno-kupljeno. Garancije ni.

Vozilo je na ogled vsak delovnik od 26.10. do 9.11.2016 na naslovu Univerza na Primorskem Študentski domovi (UPŠD), ŠD Portorož, Obala 11, 6320 Portorož.

Vozilo se bo prodalo najugodnejšemu ponudniku. Ponudbe (obrazec je v prilogi tega obvestila) je potrebno poslati oz. dostaviti na naslov : UP Študentski domovi, Ankaranska 7, 6000 Koper  in sicer v zaprti kuverti (s pripisom zgoraj levo – PONUDBA TOYOTA)  ali po elektronski pošti na elektronski naslov info@sd.upr.si .

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do dne 9.11.2016, do 10. Ure. Ponudbe bodo po izteku roka za oddajo ponudb komisijsko odprte in pregledane. Najugodnejši ponudnik bo po odpiranju ponudb telefonsko pozvan, da v roku 24 ur na račun UP ŠD (01100-6000011081) plača celotno kupnino. V primeru da kupnina ne bo plačana v roku 24 ur od poziva, se bo k plačilu pozvalo naslednjega najugodnejšega ponudnika. Stroške prepisa poravna kupec.

 Za dodatne informacije lahko pokličete vsak delovnik med 8:00 in 15:00 na tel.št.; (040) 205-949.

 

Lep pozdrav.

Koper, 26.10.2016

 

Pripravil:                                                                                                        Viljem Tisnikar  l.r.         

Davor Kravanja, vodja domske dejavnosti                                                         direktor UPŠD

 

Priloga:

-       Obrazec za oddajo ponudbe 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...