Subvencije pri zasebniku

datum: 31.10.2015

kategorija: novice


Obvestilo!

Obveščamo vas, da imamo proste subvencije pri zasebniku  in vsi študentje, ki ste oddali Prošnjo za sprejem, ste prejeli odločbo o izpolnjevanju pogojev, nimate še nobenega subvencioniranega bivanja in imate od 622 do 240 točk, nujno  prinesite osebno ali pa pošljite po pošti  v Pisarno za študentske domove, Ankaranska 7, 6000 Koper,  tri izvode( izpolnjene, podpisane)  Pogodbe o nastanitvi ter o postopkih in pogojih izplačila subvencije. Pogodbo  najdete na naši spletni strani www.sd.upr.si - pod zavihkom: Dodatne nastanitve / Zasebniki - subvencije.

Enako velja tudi za študente, ki ste oddali Prošnjo za podaljšanje bivanja pri zasebniku. Nujno prinesite tri izvode pogodb  v Pisarno za študentske domove v Kopru.

                                                                                                                          Pisarna za sprejem v študentske domove

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...