JAVNI POZIV ŠTUDENTOM O VLOŽITVI PROŠNJE ZA UVRSTITEV NA ČAKALNO VRSTO ZA VSELITEV V ŠD KOPER ALI ŠD PORTOROŽ

datum: 28.01.2014

kategorija: novice


JAVNI POZIV ŠTUDENTOM O VLOŽITVI PROŠNJE ZA UVRSTITEV NA ČAKALNO VRSTO ZA VSELITEV V ŠD KOPER ALI  ŠD PORTOROŽ    

 

 Spoštovani študentje!

   V prihodnjih tednih in mesecih se bo v Študentskem domu Koper in Študentskem domu Portorož zaradi odhoda stanovalk in stanovalcev na obvezno prakso sprostilo nekaj ležišč, zato na UP Študentskih domovih pripravljamo čakalno listo za vselitev  študentov/tk v ŠD.

 Vse zainteresirane študente/ke POZIVAMO, da do 3. februarja 2014 oddajo svojo 'Vlogo za uvrstitev na čakalno vrsto za vselitev v ŠD Koper ali  ŠD Portorož' (priloga). Vlogo se lahko pošlje ali prinese osebno na naslov: UP Študentski domovi, Ankaranska 7, 6000 Koper (2. nadstropje) ali pošlje skenirano na el. naslov: info@sd.upr.si.

 Na čakalno vrsto se lahko uvrstijo le študenti/ke:

1.    ki so se prijavili na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih s prošnjo za sprejem ali za podaljšanje v študijskem v letu 2013/14 ter bili uvrščeni na prednostno listo/seznam za sprejem oz. za podaljšanje bivanja,

2.    ki so kot željo navedli bivanje v javnih študentskih domovih in

3.    ki bodo pravočasno – do navedenega datuma v tem pozivu, oddali prošnjo za uvrstitev na čakalno vrsto ter podali izjavo o pripravljenosti takojšnje vselitve (najkasneje v roku 3 dni od obvestila) in o prevzemu vseh obveznosti, ki izhajajo iz trenutne namestitve študenta.

 Čakalna vrsta bo sestavljena na podlagi zadnjega točkovanja študenta/tke za uvrstitev na prednostno listo/seznam za sprejem oz. za podaljšanje bivanja.

 Šteje se, da  študent/ka s podajo prošnje na podlagi tega poziva, prevzema vse obveznosti, ki izhajajo iz njegove trenutne namestitve.

 Študentje/tke bodo o uvrstitvi na čakalno vrsto oz. o morebitni vselitvi obveščeni pisno in sicer takoj po zaključku postopka po tem pozivu. 

 

 Astrid Prašnikar

Direktorica ŠD

 

 Priloga:

Vloga za uvrstitev na prednostni seznam za naknadno vselitev v ŠD Koper in ŠD Portorož z  izjavo

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...