PROŠNJA ZA SPREJEM IN PROŠNJO ZA PODALJŠANJE BIVANJA

datum: 11.06.2013

kategorija: novice


PROŠNJA ZA SPREJEM IN PROŠNJO ZA PODALJŠANJE BIVANJA

Po objavi Razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja (praviloma je objavljen v juniju na naši spletni strani) lahko študent odda Prošnjo za sprejem študentov. Tudi med študijskim letom je lahko objavljen ponovni razpis, če so v študentskih domovih proste kapacitete. V primeru, da v študentovi družini nastanejo izjemne okoliščine, lahko prošnjo za sprejem odda kadarkoli.

Prošnjo boste obvezno oddali elektronsko. Oddaja je mogoča na dva načina:

Prijava z digitalnim potrdilom (več informacij, kako ga pridobite, najdete na: www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php). Vse podatke, soglasja in priloge lahko pošljete samo elektronsko (priloge lahko pošljete tudi po pošti). Prijava z uporabniškim imenom in geslom (oboje si obvezno zapišite in shranite!). Ko prošnjo oddate elektronsko, jo OBVEZNO NATISNITE, PODPIŠITE in priporočeno POŠLJITE (s prilogami) po pošti ali oddajte osebno.

ROKI:

Prošnja za sprejem - do 10. avgusta - NOVINCI Prošnja za podaljšanje bivanja - do 20. avgusta (tisti, ki podaljšujejo bivanje)

Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne! Natančno preberite Razpis in Navodila za izpolnjevanje elektronske prošnje za bivanje!

 

KATERE POGOJE MORA IZPOLNJEVATI ŠTUDENT, DA PRIDOBI SUBVENCIONIRANO BIVANJE?

Splošni pogoji za dodelitev subvencije so določeni v 12. členu Pravilnika o subvencioniranju bivanja, ki je objavljen tudi na naši spletni strani.

Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

a) so državljani Republike Slovenije,

b) imajo status študenta in se izobražujejo po programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni,

c) imajo status študenta in se izobražujejo po programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni,

d) povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,

e) imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,

f) niso izključeni iz doma.

 

 

UP Študentski domovi

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...