UP ŠTUDENTSKI DOMOVI v skladu z zakonodajo še naprej na DURS oddajali mesečno poročilo o izplačanih dohodkih najemodajalcu

datum: 12.01.2013

kategorija: novice


Odločili smo se, da vas, kljub dejstvu, da se ste bili seznanjeni o spremembi v vsebini pogodbe že ob samem sklepanju/podpisu tripartitne pogodbe s Študentskimi domovi UP  (pogodba o nastanitvi ter postopku in pogojih izplačila subvencije v letošnjem študijskem letu), o tem seznanimo še z objavo na spletni strani. Pogodbo smo namreč spremenili na pobudo nekaterih študentov, nekaterih najemodajalcev in po opravljeni interni analizi, ki je pokazala, da je bil dosedanji sistem sklepanja najemnih pogodb na celotno pogodbeno vrednost (študentje so plačevali študentskim domovom celotno najemnino, študentski domovi pa nato najemodajalcem najemnino in subvencijo), izredno problematičen in to iz več vidikov. Vsi postopki pred sklenitvijo omenjene pogodbe pa so tudi tokrat potekali enako kot doslej (izveden je bil razpis in izbor najemodajalcev ter razpis in izbor študentov), sama tripartitna pogodba, ki je bila z vami sklenjena, tudi vsebuje enako določilo, da Študentski domovi izplačajo vsakega 15. v mesecu subvencijo najemodajalcu za pretekli mesec. Razlika je torej le glede same najemnine, o kateri se najemodajalec in študent dogovorita ločeno in torej v tekočem študijskem letu študent ne nakazuje več najemnine ŠD in ti najemodajalcu, temveč plačuje študent najemnino neposredno najemodajalcu, od ŠD pa najemodajalec prejme nakazilo subvencije. Na naši spletni strani je že ves čas objavljen tudi obrazec najemne pogodbe med najemodajalcem in študentom  – zgolj kot pripomoček za sklenitev te pogodbe.

 

Najemodajalce želimo kljub obvestilu na naši spletni strani in ustnim obvestilom, še posebej obvestiti, da bomo odslej v skladu z zakonodajo še naprej na DURS oddajali mesečno poročilo o izplačanih dohodkih najemodajalcu in sicer do višine subvencije. Preostali del najemnine, kot je določen z drugo pogodbo - med najemodajalcem in študentom pa prijavijo najemodajalci v skladu z zakonodajo na DURS do 15.1.2013. Ob tej priložnosti vam sporočamo, da bomo najemodajalcem, ki bi morebiti imeli težave pri izpolnjevanju te napovedi ali potrebovali kakršnokoli pomoč, pomagali pri izpolnjevanju – če se bodo obrnili na nas.

Želimo si namreč, da bi tako najemodajalci, kot študentje, ki so pri njih nastanjeni imeli predvsem korektne odnose in, da bi študentom bivanje v času študija ostalo v lepem spominu. K temu želimo po svojih močeh prispevati ti mi – kolektiv Študentskih domov UP in želimo, da bi vsi stanodajalci in vsi študentje imeli dobre izkušnje ter da bi se za oddajanje sob študentom oz. za bivanje pri zasebnikih odločili tudi v naslednjih letih. Število ležišč v javnih študentskih domovih je namreč na UP majhno, zato je ta način bivanja študentov za UP izredno pomemben.

 

Veselimo se srečanja z vami in vam želimo uspešno koledarsko leto. 

UP Študentski domovi

 

Dopis

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...