Razpis in poziv študentom/tkam stanovalcem UP Študentski domovi h kandidiranju v študentski svet stanovalcev UP ŠD za študijsko leto 2012/13

datum: 16.11.2012

kategorija: novice


Razpisna dokumentacija in Obrazec št. 1 - Kandidatura Volitve ŠSS UP ŠD 2012/2013

 

Direktorica UP ŠD Astrid Prašnikar je razpisala na podlagi Statuta Univerze na Primorskem   Pravil o organizaciji in delovanju UP Študentskih domov in Pravilnika o načinu volitev študentskih svetov članov Univerze na Primorskem Volitve v Študentski svet stanovalcev UP ŠD, ki bodo potekale v Kopru in Portorožu 27.11. 2012 ter Poziv študentom/tkam h kandidiranju v ŠSS UPŠD.

 

Kdo lahko kandidira in voli?

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠSSŠD imajo vsi študenti/tke - stanovalci ŠSSŠD (glej Pravilnik o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem, ki je dostopen na spletni strani (www.studentski-svet.com)). 

Študent/ka se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. 

Vsak študent/ka ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate/tke študentskega doma v katerem je nastanjen. Študenti/ke – stanovalci Študentskega doma v Kopru lahko glasujejo za kandidate, ki bodo kandidirali za mesta predstavnika v ŠD Koper in študenti/tke – stanovalci Študentskega doma v Portorožu lahko glasujejo za kandidate, ki bodo kandidirali za mesta predstavnika v ŠD Portorož. Med vsemi kandidati v posameznem domu, lahko študent/ka glasuje za tri kandidate (toliko kolikor je razpisanih mest za posamezni dom). Neveljavne so glasovnice iz katerih ni mogoče razbrati voljo volivca – tudi glasovnice kjer volivec obkroži več kot tri kandidate. 

Vsi, ki želijo kandidirati za Študentski svet stanovalcev, naj prijavo oddajo na upravo UP ŠD, Ankaranska 7, v Kopru ali v UP ŠD v Portorožu, Obala 11 v Portorožu  ali  v poštna nabiralnika na vhodu v domova.

 

Koliko mest je razpisanih v ŠSSŠD?

Razpisanih je 6 mest:

 • 3 mesta za predstavnike stanovalcev v Študentskem domu Koper,
 • 3 mesta za predstavnike stanovalcev v Študentskem domu v Portorožu.

V kolikor ne bo kandidatov za katero od zgoraj omenjenih lokacij, se mesto prepusti za neizvoljenega kandidata drugega doma z največjim številom glasov.

V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno, se razpis za volitve ponovno objavi.

 

Kdaj, kje in kako se bodo volitve izvedle? 

V Kopru in v Portorožu se bodo volitve izvedle v torek, 27. 11. 2012. Volišči bosta posebej označeni in bosta odprti od 7.45 - 10.00 ure in od 16. 30 do 19.30 ure

 

Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?

Rok za oddajo kandidature začne teči v četrtek, 15. 11. 2012 in se izteče v sredo, 21. 11. 2012 ob 14.00 uri.

 

Kandidatura mora vsebovati in jo izpolni študent/ka stanovalec na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del poziva k kandidiranju:

 • ime in priimek kandidata,
 • kontaktni naslov,
 • telefonsko številko,
 • potrdilo o vpisu v študijskem letu 2012/13,
 • mesto na katerega kandidat kandidira,
 • datum,
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura mora biti oddana na upravi UP ŠD Ankaranska 7, Koper ali v ŠD v Portorožu, Obala 11 ali oddana v poštni nabiralnik na vhodu v dom v Kopru in Portorožu:

 

Študentski svet UP ŠD
Ankaranska 7,
6000 Koper 

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:

„Za volilni odbor ŠSSŠD – ne odpiraj!“ 

Direktorica bo na predlog stanovalcev UP ŠD imenovala Volilna odbora za obe volišči.

 

Volilni odbor ŠSSŠD bo v sredo 21. 11. 2012 po izločitvi nepravočasnih ali nepopolnih kandidatur potrdil vložene kandidature ter oblikoval seznam prijavljenih kandidatov in kandidatk za člane Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD po abecednem vrstnem redu ter jih javno objavil na oglasnih deskah UP ŠD in na spletni strani UP ŠD. 

Volilna odbora izpeljeta volitve in po zaprtju volišča preštejeta glasove. Rezultate objavita na oglasni deski ŠD Portorož ali ŠD Koper. 

Konstitutivna seja novega Študentskega sveta stanovalcev bo sklicana v treh dneh po javni objavi  rezultatov volitev.

 

Kje dobim več informacij glede volitev, kaj je sploh ŠSSŠD, itd.?

 • Spletna stran UP Študentski domovi  http://www.sd.upr.si/up_sd/predstavitev/
 • Spletna stran Študentskega sveta UP: www.ssup.si
 • Upravi UP ŠD v Kopru in v Portorožu
 • Lahko pa nam tudi pišete: www.ssup.si

 

 

Ivana Vitomir                                                                                                 Astrid Prašnikar

predsednica ŠSSŠD                                                                                  direktorica UP ŠD

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...