SESTANEK S ŠTUDENTI GLEDE NAMESTITVE torek 25.9.2012

datum: 19.09.2012

kategorija: novice


Z objavo Informativne prednostne liste  na spletni strani  UP Študentski domovi  http://www.sd.upr.si/ z dne 14. 9. 2012 smo vas obvestili o točkah in o začasni uvrstitvi na 1. Prednostnem seznamu. Seznam se bo še dopolnjeval in spreminjal s študenti, ki še niso točkovani zaradi različnih razlogov (jesenska matura, še ne vpisan študent in drugo). V primeru, da ste razvrščeni na 1. Prednostnem seznamu med 630 točkami in med 375 točkami) in kot željo vrste nastanitve niste navedli – ZASEBNIKA S SUBVENCIJO – torej ste navedli kot željo vrste nastanitve javni študentski dom v Kopru, Portorožu ali Dijaški dom v Kopru, Izoli, Portorožu ali Zasebni študentski dom Jadro, vas bomo povabili, da se udeležite sestanka v TOREK 25. SEPTEMBRA 2012, med 9.00 in 13.00 uro v veliki predavalnici UP FAKULTETE ZA MANAGEMENT na Cankarjevi 5 v Kopru.

 

Sestanki bodo potekali v naslednjem vrstnem redu:

  • od 9.00 do 10.30: študentje s točkami od 661 do 474
  • od 10.30 do 11.30: študentje s točkami od 473 do 429
  • od 11.30 do 12.30: študentje s točkami od 428 do 375

Na sestanku vam bomo po razvrstitvi iz prednostnega seznama ponudili mesta v Študentskem domu v Kopru 27 mest, Študentskem domu v Portorožu 30 mest, v Dijaškem domu v Kopru 60 mest, v Dijaškem domu v Izoli 35 mest in v Dijaškem domu v Portorožu 60 mest in v Zasebni študentski dom Jadro 30 mest. Študentje, ki se zaradi nizkega števila točk ne bodo uvrstili v javne študentske domove, v dijaške domove ali v zasebni dom bodo dobili možnost za subvencioniranje bivanja pri zasebnikih - do zapolnitve mest (310 subvencij).

Študentje, ki ne bodo izbrali nobene od možnih ponujenih ležišči, bodo lahko ostali na prednostni listi in se bodo v primeru sprostitve dodatnih mest v javnih in dijaških domovih lahko naknadno uvrstili na čakalne sezname za javne študentske domove ali dijaške domove po 1. 10. 2012 oziroma po 15. 10. 2012.

UDELEŽBA NA SESTANKU JE OBVEZNA, SICER BOMO TA LEŽIŠČA PONUDILI DRUGIM (PREOSTALIM) ŠTUDENTOM S PREDNOSTNEGA SEZNAMA. V primeru, da se sestanka ne morete osebno udeležiti, se ga lahko v vašem imenu udeleži oseba (sorodnik, prijatelj, sošolec itd.) s pooblastilom, ki ga lastnoročno podpišete. Tega pooblastila ni potrebno overjati na Upravni enoti ali pri notarju.

VSI ŠTUDENTJE,  OBVEZNO S SEBOJ PRINESITE POTRDILO O VPISU. 

Višnja Krečič, l.r, Tajnik UP ŠD

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...