Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2012/2013

datum: 12.07.2012

kategorija: novice


Vsebina razpisa: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencioniranje bivanja, Prošnja za sprejem (rok za oddajo in dokazila), Prošnja za podaljšanje bivanja (rok za oddajo in dokazila), Obveščanje študentov,  Predvideno število prostih mest za sprejem in podaljšanje bivanja v posameznih visokošolskih središčih,  Naslovi pisarn za študentske domove

 

Vsebina razpisa

  1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencioniranje bivanja
  2. Prošnja za sprejem (rok za oddajo in dokazila)
  3. Prošnja za podaljšanje bivanja (rok za oddajo in dokazila)
  4. Obveščanje študentov
  5. Predvideno število prostih mest za sprejem in podaljšanje bivanja v posameznih visokošolskih središčih
  6. Naslovi pisarn za študentske domove

 

Prošnjo za SPREJEM subvencioniranega bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 10. 7. 2012 dalje. Rok za oddajo prošnje je 10. avgust 2012.

Prošnjo za PODALJŠANJE bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 10. 7. 2012 dalje. Rok za oddajo prošnje je 20. avgust 2012.

 

Obvestilo!
Sporočamo, da bo vnos prošenj preko spletnega portala eVŠ možen 10.7.2012, predvidoma od 14h dalje na zgoraj omenjenem naslovu.

Navodila o oddaji vloge so na voljo na naslovu http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo_in_znanost/bivanje.

 

Razpis 2012/2013

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...