INFORMATIVNA PREDNOSTNA LISTA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

 

INFORMATIVNA PREDNOSTNA LISTA Z DNE 16. 9. 2020

Študentski domovi Univerze na Primorskem

 

 

Pojasnilo: Prednostna lista, razvršča študente, ki že izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje, in tiste, ki jim do izpolnitve pogojev manjka samo še status študenta, glede na doseženo število točk. Število točk se lahko spremeni zaradi pridobljenih novih podatkov za prošnje, ki še niso rešene (rezultati vpisa, rezultati mature - jesenski rok). Na vselitev bodo napoteni samo študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje.

 

 

 Spoštovani!

Vsem študentom, ki nimate označen dom za vselitev, lahko v tem trenutku ponudimo  le mesto pri zasebniku s subvencijo ( lahko vam posredujemo sezname zasebnikov, ki oddajajo subvencionirana ležišča).

Na vselitev bodo napoteni  le študentje, ki izpolnjujejo vse pogoje (status) in vsi študentje, ki ste napoteni v domove, boste od uprave doma prejeli obvestilo, kdaj bodo vselitve.

Trenutno so vsa ležišča v javnih študentskih domovih, zasebnih študentskih domovih in  v dijaško študentskih domovih zasedena s strani študentov, ki so dosegli višje število točk od vas.

V primeru sprostitve prej navedenih ležišč, boste lahko naknadno kandidirali na zgoraj omenjena ležišča, zato se lahko odločite za čakalno listo.

O vaši odločitvi nas pisno obvestite na elektronski naslov dubravka.razman@upr.si , v roku pet  dni od objave tega obvestila, sicer bomo šteli, da vas pridobitev subvencioniranega ležišča ne zanima. 

 

 Informativna prednostna lista z dne 16.9.2020 (v Excelu)

 

ZAP. ŠT.

ŠT. PROŠNJE

ŠT. TOČK

VISOKOŠOLSKI ZAVOD

LETNIK

STOPNJA ŠTUDIJA

STATUS ŠTUDENTA PRIDOBLJEN

VRSTA ŠTUDENTSKEGA DOMA

ŽELENI ŠTUDENTSKI DOM

NAPOTENI V

1

150068

628

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

2

147870

621

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

3

138678

610

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

4

151725

607

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

5

139900

597

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

6

145420

597

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

7

141089

580

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

8

146705

578

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

9

146371

578

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

10

145605

576

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

11

151034

572

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

12

151200

569

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

II.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

13

152062

565

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

14

146530

560

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

15

149036

558

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

II.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

16

141487

557

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

17

151813

556

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Da

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

18

143772

555

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

19

148201

552

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

20

146200

551

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

21

139416

548

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

22

149094

545

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

23

142537

545

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

24

143633

544

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

25

142841

543

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

26

139202

540

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

2.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

27

149376

539

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

28

146456

535

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

4.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

29

146191

535

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

30

146086

534

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

31

147887

533

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

32

141307

532

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

33

142983

531

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

34

147286

530

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

35

153567

530

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

36

149544

530

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

37

143414

530

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

38

148598

530

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

II.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

39

138658

526

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

40

153532

526

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

ABS

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

41

151000

526

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

42

139548

525

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

43

153204

525

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

44

139962

525

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

45

150695

525

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

46

146993

523

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

ABS

II.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

47

138879

523

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

48

152992

521

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

49

147453

519

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

50

152880

518

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

51

140342

518

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

52

144116

517

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

53

144700

516

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

54

146124

516

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD KOPER

55

149592

516

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Ne

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

56

145053

515

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

57

142909

515

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

58

151257

514

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

59

152897

514

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

60

144580

513

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

61

147216

513

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

62

148209

513

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

3.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

63

152841

513

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

64

144117

509

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

65

147668

509

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

66

149476

509

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

ABS

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

67

152276

509

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Ne

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

68

146331

508

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

69

140945

508

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

70

150853

506

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

71

150394

506

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

72

149365

505

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

73

142610

505

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

74

146524

504

Univerza v Novi Gorici Akademija umetnosti

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

75

153265

502

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

3.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

76

139997

502

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

77

139835

502

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

78

150644

502

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

79

152618

501

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

80

149991

500

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

ABS

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

81

147455

499

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

82

151018

498

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

3.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

83

145855

498

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

84

140782

497

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

85

148857

496

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

86

140231

496

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

87

150077

496

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

88

145893

495

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

89

145585

495

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

90

141431

493

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

91

139930

492

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

II.

Ne

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

92

142565

492

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

93

150813

492

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

94

145182

491

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

95

153380

491

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

96

153437

491

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

97

145621

490

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

98

143883

490

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

99

146980

490

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

100

143203

489

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

101

143360

489

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

102

149079

488

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Da

Zasebni študentski dom

Študentski dom Sidro

ŠD SIDRO

103

147094

487

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

2.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

104

151326

487

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

105

140564

487

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

106

149153

485

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

107

144493

485

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

108

142429

484

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

109

139501

483

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

110

151314

481

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

111

142383

481

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

112

151985

480

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

II.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

113

148047

479

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

114

146534

479

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

115

141951

479

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

116

148597

478

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

117

151750

478

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

118

142095

477

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

119

143656

477

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

120

144338

477

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

3.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

121

145054

477

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

122

144840

477

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

123

147725

477

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

124

141723

477

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

125

151763

476

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

126

152244

474

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

127

149199

474

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

128

141916

474

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

129

148477

473

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

130

146957

473

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

131

146550

472

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

132

144761

472

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

133

150513

472

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

134

149074

471

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

135

149961

471

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

136

150626

471

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

137

139395

470

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

II.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

138

148771

470

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

3.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

139

145212

470

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

140

150312

470

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

141

144339

469

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

142

150144

469

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

143

140785

468

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

144

144474

467

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

145

150811

467

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

ŠD PRISOJE

146

139872

467

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

147

153362

465

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

148

151780

465

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

3.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

149

151014

464

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

II.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

ŠD PRISOJE

150

147130

462

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

II.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

151

152378

462

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

152

146036

462

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

153

138845

461

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

154

146226

460

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

155

147673

460

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

156

151248

459

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

157

148754

458

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

158

139237

458

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

159

147644

457

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

160

145946

457

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

161

143283

457

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

162

151140

456

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

163

139738

456

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

164

148652

455

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

165

141766

455

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

166

151626

455

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

167

152574

454

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

168

149434

454

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

DIJAŠKI DOM IZOLA

169

148297

454

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

170

143429

454

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

171

149151

454

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

172

141508

453

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

173

147869

453

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

174

140736

453

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

175

143920

452

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

176

138693

451

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

177

144956

451

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

178

149888

450

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

179

146256

450

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

II.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

180

151524

450

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

181

144901

450

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

182

143401

449

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

183

147606

449

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

184

140522

448

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

DIJAŠKI DOM IZOLA

185

144540

448

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

186

148595

447

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

187

143233

447

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

188

147118

447

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

189

147172

447

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

190

146466

447

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

191

147095

446

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

3.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

192

150631

445

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

3.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

DIJAŠKI DOM KOPER

193

145113

445

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za naravoslovje

2.

I.

Da

Zasebni študentski dom

SŽ-ŽIP, storitve d.o.o. - Dom železničarjev Nova Gorica

DOM ŽELEZNIČARJEV NG

194

147600

444

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

195

146171

444

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

DIJAŠKI DOM IZOLA

196

147563

444

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

197

144369

444

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

198

148138

444

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

199

142328

443

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

200

144077

443

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

201

148321

442

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

202

144459

442

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

DIJAŠKI DOM IZOLA

203

141395

441

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

204

149638

441

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

205

146618

441

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

206

146608

440

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

207

143739

440

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

208

152259

440

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

209

152780

440

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

210

142492

440

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

211

145466

439

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

212

151828

439

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

213

142089

439

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

214

150048

438

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

215

147197

438

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

216

145936

437

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

217

141210

437

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

218

143546

436

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

219

139931

435

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

II.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

220

150952

435

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

3.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

221

149477

435

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

222

149216

435

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

II.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

223

147478

435

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

224

150766

435

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

225

143183

434

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

II.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

DIJAŠKI DOM KOPER

226

144955

433

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

227

153294

433

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

228

152379

433

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

229

150209

432

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

230

153299

432

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

231

141053

431

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

232

143569

431

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

233

142809

430

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

234

145303

430

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

235

141686

430

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

236

148938

430

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za znanosti o okolju

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

237

150280

429

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM KOPER

238

146599

429

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

239

149970

429

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

DIJAŠKI DOM IZOLA

240

145838

429

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

241

144675

429

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

242

151234

428

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

3.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

243

144424

428

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

3.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

244

153062

428

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

245

146203

428

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

246

141883

428

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

247

149689

427

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

248

150047

427

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

249

145501

426

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

250

143222

426

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

251

148291

426

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

252

142487

425

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

253

141779

424

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

254

142614

424

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

255

151543

424

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

256

148345

424

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

257

141139

424

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

258

149688

424

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

ŠD PORTOROŽ

259

152006

424

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Ne

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

260

149921

423

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

261

140060

423

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

3.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

262

143276

422

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

ABS

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

263

152906

422

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

264

150904

421

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

II.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

265

147080

421

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

4.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

266

153195

421

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

267

138736

421

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

268

151662

420

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

269

145565

419

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

270

145235

418

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

271

146684

418

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

2.

II.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

 

272

145431

418

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

273

153214

418

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

274

152711

418

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

3.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

275

145873

418

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

ABS

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

276

139189

418

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

277

148057

418

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

278

139208

417

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

279

147344

417

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

280

153383

417

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

281

149170

416

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

282

141684

416

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

283

140670

416

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

284

144957

416

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

285

152843

415

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

II.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

286

149463

415

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

287

148895

415

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

288

146332

414

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

289

142238

414

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

290

152856

413

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

291

145197

412

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

292

148521

412

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Ne

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

293

146726

411

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

294

146569

411

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

295

145637

411

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

296

151390

410

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

 

297

148473

410

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

DIJAŠKI DOM IZOLA

298

151970

410

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

299

143110

410

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

300

139245

409

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

301

153485

409

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebni študentski dom

Študentski dom Sidro

ŠD SIDRO

302

141562

409

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

303

152271

409

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

304

139174

408

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

305

153291

408

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

306

142020

406

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

307

153449

405

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

308

141884

405

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

309

153221

405

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

310

143604

404

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

311

152934

403

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

312

148479

403

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

313

146066

403

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

314

153580

402

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

3.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

315

141747

401

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

4.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

316

150861

401

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

317

144236

400

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

318

139153

400

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

319

138717

399

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

320

150593

399

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

II.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

321

141716

399

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

322

147917

399

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

323

150416

399

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

324

150643

399

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

325

150898

398

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

326

149481

398

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

327

140611

398

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

328

145121

398

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

329

151474

398

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Ne

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

330

150041

397

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

331

143684

397

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

332

144985

397

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

333

144081

396

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

334

149990

396

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

335

153281

395

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

336

142842

395

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

337

151657

395

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

338

146685

394

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

3.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

339

147351

394

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

340

147486

394

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

341

149614

394

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

342

152722

393

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

343

142214

393

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

344

150537

393

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Ne

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

345

144368

392

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

346

149857

392

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

347

152410

392

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

 

348

144897

392

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

349

143182

391

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

350

142544

391

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

351

140029

391

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

ABS

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

352

148011

391

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

353

150497

390

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

354

144620

390

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

355

152538

389

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

3.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

356

152025

389

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

357

145219

388

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

358

147117

388

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

359

146135

388

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

360

142052

388

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

II.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

361

152180

388

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

362

143031

387

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

363

150237

387

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

2.

II.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

364

144018

387

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

365

143357

386

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

366

141146

386

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

367

149128

384

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

3.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

368

152973

384

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

369

141570

384

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

370

147502

382

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

371

150971

381

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

372

149958

381

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

373

139041

380

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

374

140660

379

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

375

145458

379

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

376

153113

377

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

377

152494

377

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

378

152140

377

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

3.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

379

145982

377

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

380

149906

377

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

381

153421

376

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

382

150276

376

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

383

150877

376

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

384

142173

376

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

385

144175

376

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

386

144552

376

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

387

149662

375

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

388

139555

375

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

389

144448

373

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

390

148187

373

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

391

152231

373

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

392

151130

373

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

393

142441

372

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Ne

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

394

150564

372

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

395

150028

372

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

396

141571

371

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

II.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

397

150454

371

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

398

143145

370

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

399

141817

370

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

400

149861

370

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

401

142423

369

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

402

152530

369

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

403

145854

369

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

404

143350

369

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

405

144031

368

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

406

152054

367

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

407

145141

367

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

3.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

408

142498

367

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

409

149451

367

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

410

150677

366

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Ne

Zasebni študentski dom

AMK inženiring d.o.o. (na lokaciji Ulica Agrarne reforme 19, Koper)

AMK INŽENIRING

411

152246

365

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

412

151635

365

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

413

146614

365

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

414

139958

364

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

415

148982

364

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Da

Zasebni študentski dom

Študentski dom Sidro

ŠD SIDRO

416

152341

364

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

417

150658

364

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

418

153029

364

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

419

153310

363

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

420

143434

363

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

421

147239

363

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

422

150325

362

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

II.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

423

149840

362

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

424

149030

361

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

425

153241

361

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

426

152890

361

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

427

153359

359

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

428

139085

359

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

429

139305

359

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

3.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

430

148621

358

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

431

143614

358

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

432

146469

357

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

3.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

433

153239

357

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

434

143829

355

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

435

144051

355

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

436

143230

354

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

437

140313

352

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

438

153091

352

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

439

150426

351

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

440

152695

351

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

441

153255

351

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

442

152299

351

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

443

152385

350

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

3.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

444

141739

350

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

445

152927

350

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

446

145214

350

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

447

151632

349

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

448

142021

349

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

449

144594

349

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

450

147055

348

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Ne

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

451

142618

348

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebni študentski dom

Študentski dom Sidro

ŠD SIDRO

452

153128

347

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

453

145027

347

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

454

139858

347

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

455

143307

346

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

II.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

456

141264

346

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

457

145864

345

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

 

458

141699

343

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

459

152645

341

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

460

145276

340

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

461

146421

340

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

462

152184

340

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

463

150373

339

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

 

464

147463

338

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

465

148108

338

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

466

140384

338

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

467

144583

337

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

468

139974

337

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

469

145252

337

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

470

149410

336

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

471

146623

336

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

472

151050

335

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

ABS

II.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

473

148207

335

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

474

144065

333

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

475

141780

333

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

476

152601

333

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

477

149299

332

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

478

143318

332

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

479

153501

331

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

3.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

480

149619

331

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

481

141342

331

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

482

139236

330

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

483

139124

329

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

484

144855

329

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

485

147196

328

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

 

486

146743

326

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

487

152311

326

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

 

488

145889

325

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

4.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

489

144033

325

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

490

153220

325

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

491

150525

324

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

492

145011

324

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

493

145729

323

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

3.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

494

153166

322

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

495

149067

322

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

496

153475

321

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

497

153397

321

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

498

147756

320

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

499

152164

319

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

 

500

144949

316

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

501

144667

314

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

502

146828

312

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Da

Zasebni študentski dom

Študentski dom Sidro

ŠD SIDRO

503

148078

312

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

3.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

504

150135

312

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

505

146773

311

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

506

146910

311

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

507

139132

310

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

 

508

149641

309

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

3.

I.

Da

Zasebni študentski dom

Študentski dom Sidro

 

509

151587

309

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

510

144532

309

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

ABS

I.

Da

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

511

153023

308

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

512

146133

308

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

513

140928

307

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

514

147544

307

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

515

151045

307

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

516

145069

306

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

517

152818

305

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

4.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

518

143137

305

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

519

141344

305

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

520

153170

303

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

521

153522

303

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

522

150321

303

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

II.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

523

150534

302

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

524

142740

302

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

525

153193

301

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

2.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

526

138768

299

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

II.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

 

527

152945

298

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za humanistiko

2.

II.

Ne

Zasebni študentski dom

SŽ-ŽIP, storitve d.o.o. - Dom železničarjev Nova Gorica

DOM ŽELEZNIČARJEV NG

528

141778

298

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

529

152436

298

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

530

147058

297

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

531

144850

295

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

532

152680

293

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

533

144316

292

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

534

153406

292

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

ABS

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

535

147493

292

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

536

153325

290

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

537

142493

289

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

538

150718

289

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

539

139433

288

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

 

540

150944

288

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

541

141586

287

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

542

147229

286

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

543

143474

284

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

1.

II.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

 

544

145317

284

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

545

143943

280

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

546

139506

280

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

547

141533

276

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

548

141597

274

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

549

141984

274

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

550

148976

270

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

II.

Ne

Zasebni študentski dom

AMK inženiring d.o.o. (na lokaciji Ulica Agrarne reforme 19, Koper)

AMK INŽENIRING

551

150341

270

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

552

144446

270

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

553

151728

270

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Zasebni študentski dom

Zavod sveti Hieronim (Študentski dom Jadro)

SV.HIERONIM -JADRO

554

146157

270

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

555

150452

268

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

3.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

556

152286

267

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški in študentski dom Koper

 

557

141501

265

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

558

153119

264

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

2.

I.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

559

153315

263

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola

DIJAŠKI DOM IZOLA

560

144842

262

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

561

147740

262

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

3.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

 

562

147555

261

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

II.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

563

143605

260

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za naravoslovje

3.

I.

Ne

Zasebni študentski dom

SŽ-ŽIP, storitve d.o.o. - Dom železničarjev Nova Gorica

DOM ŽELEZNIČARJEV NG

564

144793

259

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

565

148039

259

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Dijaški dom

Dijaški dom Nova Gorica

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

566

150227

258

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

567

149628

258

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

1.

II.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

568

153009

252

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

II.

Ne

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

569

148219

252

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

570

149055

252

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

571

146093

251

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

3.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

572

139857

251

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

573

146189

249

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

574

150159

249

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

575

141660

249

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

576

139975

248

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

577

144752

247

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

578

145277

244

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

579

153207

244

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

 

580

149198

244

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

581

146615

244

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

582

139865

244

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Zasebni študentski dom

AMK inženiring d.o.o. (na lokaciji Ulica Agrarne reforme 19, Koper)

AMK INŽENIRING

583

146756

244

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

584

153129

244

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

2.

I.

Ne

Dijaški dom

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož

 

585

148199

240

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

586

149373

238

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

587

145522

237

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

588

151290

236

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

2.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

589

140352

235

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

590

146383

226

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

591

152462

216

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

592

148603

216

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

593

151653

214

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

2.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Prisoje

 

594

152531

208

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Ne

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

595

150930

208

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom Koper

 

596

151816

208

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

1.

I.

Da

Zasebnik s subvencijo

 

ZASEBNIK S SUBVENCIJO

597

146186

190

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

1.

I.

Da

Javni študentski dom

Univerza na Primorskem Študentski domovi - Študentski dom v Portorožu

 

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...