INFORMATIVNA PREDNOSTNA LISTA ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

 

INFORMATIVNA PREDNOSTNA LISTA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/22.

 

Spoštovani!

 

Vsem študentom, ki nimate označen dom za vselitev, lahko v tem trenutku ponudimo  le mesto pri zasebniku s subvencijo ( lahko vam posredujemo sezname zasebnikov, ki oddajajo subvencionirana ležišča).

Trenutno so vsa ležišča v javnih študentskih domovih, zasebnih študentskih domovih in  v dijaško študentskih domovih zasedena s strani študentov, ki so dosegli višje število točk od vas.

Na vselitev bodo napoteni  le študentje, ki izpolnjujejo vse pogoje (status).

Vsi študentje, ki ste napoteni v domove, boste od uprave doma prejeli obvestilo, kdaj bodo  vselitve.

V primeru sprostitve prej navedenih ležišč, boste lahko naknadno kandidirali na zgoraj omenjena ležišča, zato se lahko odločite za čakalno listo.

 

O vaši odločitvi nas pisno obvestite na elektronski naslov dubravka.razman@upr.si , v roku pet  dni od objave tega obvestila, sicer bomo šteli, da vas pridobitev subvencioniranega ležišča ne zanima. 

 

 

 

ZAP. ŠT.

ŠT. PROŠNJE

ŠT. TOČK

VISOKOŠOLSKI ZAVOD

VRSTA ŠTUDENTSKEGA DOMA

NAPOTENI V

1

161413

612

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD KOPER

2

167090

605

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD KOPER

3

158846

602

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

4

164183

594

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

5

167174

586

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

6

157983

582

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

7

161839

581

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

8

165233

581

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

9

161900

579

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

10

161690

577

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD KOPER

D

163370

574

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

12

162471

572

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

13

161782

572

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD  PORTOROŽ

14

163296

571

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD  PORTOROŽ

15

159683

569

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

16

161742

568

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

17

155407

567

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD KOPER

18

156235

565

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD KOPER

19

156692

560

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

20

167737

558

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

21

156511

557

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD KOPER

22

167936

555

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD KOPER

23

160066

555

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

24

157435

551

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

Dijaški dom

DD NOVA GORICA

25

155542

549

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

26

159742

546

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

27

167014

546

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

ŠD KOPER

28

167670

542

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

29

167991

540

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

ŠD KOPER

30

166183

539

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

31

166441

538

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

Dijaški dom

DD NOVA GORICA

32

158606

536

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD KOPER

33

167501

535

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

34

155279

535

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

35

160378

535

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

36

156727

535

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

37

161216

534

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

38

165138

534

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

39

163364

530

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

40

165701

530

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebni študentski dom

ŠD SIDRO

41

161016

529

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD KOPER

42

167432

528

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

43

165040

528

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

44

158794

527

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

45

156353

527

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

46

164213

525

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

47

158807

524

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

48

156792

523

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD KOPER

49

167553

523

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

50

155151

522

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

51

168270

520

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

52

164102

518

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

53

159461

518

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

54

167276

517

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

55

158884

517

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

56

165949

514

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

57

155601

513

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

58

156775

512

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

59

157266

512

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

60

160023

512

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

61

167585

510

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

62

155228

510

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

63

157349

509

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

64

156128

509

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

65

158661

508

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

66

163818

507

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

67

157477

506

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

68

159340

506

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

69

161440

506

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

70

156402

505

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

71

164026

505

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

72

154937

504

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

73

168067

504

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

74

154956

504

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

75

164700

503

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

76

165879

503

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

77

164537

502

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

78

157384

501

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebni študentski dom

ŠD JADRO

79

159205

501

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

80

156065

501

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

81

160901

500

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

82

168347

500

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebni študentski dom

ŠD JADRO

83

167395

500

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

84

166553

499

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

85

167569

499

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

86

156631

499

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

87

155821

498

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

88

156771

498

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

89

166555

498

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

90

160146

498

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

91

167939

497

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

92

167663

496

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

93

164425

495

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

94

158880

495

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

95

160971

495

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

96

167506

493

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

97

160688

493

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

98

156276

492

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

99

155361

491

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

100

165825

491

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

101

166829

491

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

102

168237

489

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

103

161491

488

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

104

163950

488

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

105

162514

488

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

106

162287

488

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

107

154901

487

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

108

160300

487

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

109

165513

486

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

110

159331

486

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

111

167944

486

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

112

164888

485

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

113

155297

485

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

114

164204

485

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

115

166751

485

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

116

161703

484

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

117

158240

484

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

118

156819

482

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

119

153844

482

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

120

164570

481

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebni študentski dom

ŠD JADRO

121

153781

479

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

122

167253

478

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

123

168117

478

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

124

166269

477

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

125

162038

476

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

126

158511

476

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

127

158861

475

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

128

156304

474

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

129

156366

474

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

130

156421

474

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

ŠD PRISOJE

131

156243

474

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

132

159918

474

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

133

168199

474

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

134

162725

473

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

135

167926

473

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

136

165674

473

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

137

166007

472

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

138

162966

472

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

139

160669

472

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

140

163332

471

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

141

159166

471

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

142

167878

470

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

143

161388

469

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

144

166999

468

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebni študentski dom

ŠD SIDRO

145

163411

468

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

146

167567

468

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

147

157335

467

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

148

166173

467

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

149

160408

466

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

150

167816

466

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

151

155604

465

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

Dijaški dom

DD NOVA GORICA

152

167433

464

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

153

158135

464

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

154

160024

464

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

155

156349

464

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

156

158162

464

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

157

163203

463

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

158

165496

463

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

159

160327

463

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

160

159033

463

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

161

161843

462

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

162

158242

461

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM KOPER

163

165684

461

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

164

160058

460

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

165

158391

460

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM KOPER

166

160876

460

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

167

155401

460

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

168

162736

460

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

169

162163

460

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

170

167677

460

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

171

156387

458

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

172

154012

458

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

173

156069

458

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

174

156769

458

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

175

163236

458

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

 

176

163793

457

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

177

168223

457

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

178

161536

457

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

179

164255

457

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

180

157409

457

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

181

166141

456

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

182

154109

456

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

183

157530

455

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

184

158901

455

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

185

159556

454

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

186

163796

454

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebni študentski dom

ŠD SIDRO

187

166944

453

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

188

154625

453

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

189

155727

453

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

190

159399

453

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

191

157331

452

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

192

156861

452

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

193

160881

451

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

194

160025

451

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

195

160721

451

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

196

166298

450

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

197

164873

450

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

198

167105

450

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

199

165984

450

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

200

165250

450

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

201

166125

449

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

202

167874

449

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

203

155475

449

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

204

158145

449

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

205

168214

448

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

206

160188

447

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

207

165558

447

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

208

160167

447

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

209

164529

446

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

210

164253

446

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

211

159211

446

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

212

157696

446

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

213

167089

445

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

214

163847

444

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

215

161399

444

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

216

167890

444

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

217

156821

444

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

218

162710

444

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

219

166143

444

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

220

168044

443

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

221

154874

443

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

222

157779

443

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

223

167593

443

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

224

157554

443

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

225

153819

443

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

226

158937

443

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

227

167112

442

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

 

228

156781

441

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

229

166091

441

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

230

153800

441

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

231

156826

441

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

232

165135

441

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

233

160693

441

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

234

154916

440

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

235

163869

440

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

236

156341

440

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

237

162631

439

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

238

159200

439

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

239

165707

439

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

240

166578

437

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

241

156627

437

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

242

165813

436

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

243

167793

435

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

244

166954

435

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

245

160231

435

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

246

167204

435

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

247

167024

435

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

248

168295

435

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

249

165719

435

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

250

162419

434

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

251

161530

434

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

252

167766

433

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

253

167996

433

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

254

158633

433

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

255

157160

432

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Dijaški dom

 

256

163934

432

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

257

154970

432

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

258

156975

432

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

259

153881

431

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

260

162242

430

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

261

155344

430

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

262

161204

429

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

263

154438

429

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

264

165066

429

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

265

167918

429

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

266

158653

429

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

267

161723

429

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

268

154285

429

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

269

154251

428

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

270

166992

428

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

271

160040

428

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

272

167812

427

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

273

165746

427

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

274

166700

427

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

275

161199

427

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

276

166414

427

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

277

160511

426

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

278

168219

426

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

279

162237

426

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

280

168043

426

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

281

167662

426

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

282

168016

425

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

283

163549

425

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

284

163539

425

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

285

159651

425

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

286

158012

425

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

287

166346

425

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

288

158682

424

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

289

163998

424

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

290

158105

424

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

291

159692

423

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

292

157617

423

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

293

159563

422

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

294

165955

422

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

295

161838

422

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

296

156957

422

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

297

158141

422

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

298

164358

421

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

299

159561

421

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

300

163381

421

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

301

160640

421

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

302

164989

421

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

303

165290

421

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

304

158781

420

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

305

168131

420

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

306

158704

420

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

307

166621

420

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM IZOLA

308

158748

420

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

309

164477

420

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

310

167138

420

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

311

167575

419

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

312

161275

419

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

313

155970

419

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

314

164033

418

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

315

164921

418

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

ŠD PORTOROŽ

316

165508

418

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

317

161138

418

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

318

160065

418

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

319

164941

418

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

320

160877

417

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

321

166278

417

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

322

167997

417

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

323

158557

417

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

324

159378

417

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

325

162432

417

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

326

156602

416

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

327

159769

416

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

 

328

157519

416

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

329

156168

416

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

330

167876

416

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

331

155470

416

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

332

155875

416

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

333

167325

415

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebni študentski dom

ŠD JADRO

334

167391

415

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

335

167108

415

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

336

163843

415

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

337

164004

415

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

338

167040

414

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

339

164520

414

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

340

156449

413

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebni študentski dom

 

341

161112

412

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

342

161552

412

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Dijaški dom

DIJŠKI DOM PORTO

343

164610

411

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

344

163366

411

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

345

167911

411

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Dijaški dom

 

346

164988

410

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

347

167214

410

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

348

168338

410

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DD NOVA GORICA

349

159480

410

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

350

164938

409

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

351

155451

409

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

352

155449

409

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

353

156597

409

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

354

158978

409

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

355

161845

408

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

356

162457

408

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

357

161616

408

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

358

167659

408

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

359

167840

407

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

360

161986

407

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

361

158288

407

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

362

154560

407

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

363

165282

406

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

364

165590

405

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

365

161842

405

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

366

165000

405

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

367

154590

405

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Zasebni študentski dom

ŠD JADRO

368

154558

405

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

369

165933

405

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

370

163586

404

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

371

164359

404

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

372

158703

404

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

373

154170

404

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

374

164158

403

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

375

163710

403

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

 

376

162318

403

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

377

162162

402

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

378

160758

402

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

 

379

161969

402

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

380

165765

402

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

381

160921

402

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

382

166172

402

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

383

161561

401

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

384

165162

400

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

 

385

156729

400

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

386

160653

400

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

387

158588

399

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

388

165960

399

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

389

166374

399

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

390

158982

399

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

391

156611

399

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

392

167644

398

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

393

154626

398

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

394

154962

398

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

395

158214

398

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

396

166714

397

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

397

164791

396

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

398

167489

396

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

399

161721

395

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

400

159655

395

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

401

160563

395

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

402

165739

395

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

403

166670

394

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

404

167193

394

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

405

168310

394

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DD NOVA GORICA

406

164768

394

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

407

161437

393

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

408

153828

393

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

409

166544

393

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

410

156257

392

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

411

161508

392

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

412

161597

392

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

413

156003

391

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

414

168108

391

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

415

166005

391

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Dijaški dom

 

416

166707

390

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

417

164849

390

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

418

164915

390

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

419

166090

390

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

420

168235

390

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

421

157357

389

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

422

159074

389

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

423

162597

388

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

424

157271

388

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

425

167357

388

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

426

166287

388

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DD NOVA GORICA

427

166204

387

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

428

158820

387

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

429

160977

386

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

430

166912

386

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

431

167731

386

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

432

159163

385

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

433

164906

385

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

434

161961

384

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

435

158356

384

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

436

154113

383

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

437

154089

382

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

438

161085

382

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

439

158777

380

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

440

155113

380

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

441

163429

379

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

442

167560

379

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

443

159566

378

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

444

158429

378

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

445

161720

378

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

446

166417

377

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

447

156105

377

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

448

158272

377

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

 

449

159631

376

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

450

165495

376

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

451

157433

376

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

452

165016

376

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

453

167714

376

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

454

165899

376

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

 

455

164606

376

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

456

166219

376

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

457

159761

375

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

458

164226

375

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

459

167565

375

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

460

156008

375

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

461

154619

375

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

462

164106

374

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

463

165564

374

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

464

164944

374

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

465

165419

373

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

466

156459

373

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebni študentski dom

ŠD SIDRO

467

165614

372

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

468

166615

371

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

469

161797

371

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

470

167460

371

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

471

167009

371

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

472

168136

370

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

 

473

168243

369

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

474

166788

369

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

475

166882

369

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

476

166647

368

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

477

154685

368

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

478

164007

367

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

479

154501

367

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

480

155350

366

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

481

166232

366

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

482

165482

366

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

483

165822

366

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

484

167229

365

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

485

166987

365

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

486

157969

365

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

487

161482

365

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

488

166970

365

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

489

159022

365

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

490

167167

364

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

491

167879

364

Univerza v Novi Gorici Akademija umetnosti

Zasebnik s subvencijo

 

492

167359

364

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

493

156512

364

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

494

164198

363

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DD NOVA GORICA

495

160685

362

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

496

161973

362

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

497

164671

362

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

498

157751

362

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

499

164900

362

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

500

163911

362

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

501

167013

361

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

502

166516

361

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

503

159986

361

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

504

159344

359

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

505

162920

359

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

506

159685

358

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

507

166444

358

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

508

167929

358

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

509

155910

358

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

510

166658

357

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

511

163199

357

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

512

155613

357

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

513

157637

355

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

514

166916

354

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebni študentski dom

ŠD SIDRO

515

165820

353

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

516

165321

353

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

517

160975

352

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

518

168119

352

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

519

154969

352

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

520

167393

352

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

Zasebnik s subvencijo

 

521

154556

351

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

522

154286

350

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

523

164378

350

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

524

164895

350

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

525

159634

349

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

526

162559

348

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Javni študentski dom

 

527

164014

347

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

528

166984

346

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

529

166973

345

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

530

161619

345

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

531

167697

345

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

532

166531

345

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

533

164992

344

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

534

160084

344

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

DIJAŠKI DOM PORTOROŽ

535

165133

344

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

 

536

166514

343

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

537

166223

343

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

538

159657

342

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

539

167837

342

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

Zasebnik s subvencijo

 

540

161370

341

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

541

156410

341

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

 

542

159768

340

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

543

163755

340

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

544

161220

340

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

545

166211

339

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

546

168281

339

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

547

167434

339

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

548

161941

338

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

549

155984

338

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

550

160395

336

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

551

165379

336

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

552

163498

335

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

553

166990

334

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

554

167988

334

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

DD NOVA GORICA

555

164231

333

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

556

164395

333

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

Zasebnik s subvencijo

 

557

161095

332

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

558

165554

332

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

559

161172

331

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

560

166402

331

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

561

157545

331

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

562

155668

329

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

 

563

161121

329

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

564

157103

328

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

565

165026

327

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

566

157138

327

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

 

567

163753

326

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

568

158952

323

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

569

160849

323

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

570

159060

322

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

571

161551

322

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Dijaški dom

 

572

164890

321

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

573

163036

321

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport

Javni študentski dom

 

574

157876

320

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebni študentski dom

ŠD JADRO

575

157544

319

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

576

166139

318

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

577

166617

318

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

578

157040

318

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

579

161187

318

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

580

162931

318

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

581

164089

316

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

582

167902

316

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

583

162813

315

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

584

157982

313

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

585

161239

312

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

 

586

161503

311

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

587

166227

311

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

588

155917

311

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

 

589

164336

311

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

590

165019

310

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

591

168307

310

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

592

160016

308

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

593

155323

307

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Javni študentski dom

 

594

165914

306

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

595

168060

305

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

596

164269

300

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

 

597

154496

300

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

598

157299

299

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

 

599

161702

299

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

600

167940

297

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

601

159222

297

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

602

165525

295

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

 

603

160375

294

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

 

604

163680

292

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

605

159921

291

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

606

154810

291

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

607

160839

290

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

608

162488

288

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

609

160763

288

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

610

165810

288

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

611

156645

286

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

612

168002

286

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

613

160320

285

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

614

166233

285

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

 

615

164523

282

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

616

161556

280

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

617

164013

280

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

618

163781

280

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

619

166381

280

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

620

168328

280

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

621

157380

277

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

 

622

158004

275

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

623

165925

274

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

624

162269

274

Univerza v Novi Gorici Akademija umetnosti

Zasebnik s subvencijo

 

625

163369

274

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Dijaški dom

 

626

159322

271

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

627

155886

271

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

628

158447

270

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Dijaški dom

 

629

167832

270

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

630

167031

269

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

631

160824

268

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

632

163962

267

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

633

160992

267

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

634

160646

267

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

635

166357

266

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

636

165237

265

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Zasebni študentski dom

ŠD JADRO

637

165577

265

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

638

164460

263

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

639

160605

262

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

640

155211

257

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

641

159014

257

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

642

165281

255

Univerza v Novi Gorici Akademija umetnosti

Dijaški dom

DD NOVA GORICA

643

159235

254

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

 

644

161716

252

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

Javni študentski dom

 

645

164332

250

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

646

168177

249

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

647

165217

244

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

648

160655

244

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Javni študentski dom

 

649

165847

244

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

650

159254

244

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

651

161553

244

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

652

162452

244

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

653

162656

244

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

654

159859

244

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

655

163518

238

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

656

165819

232

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

657

167271

226

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

658

159044

226

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Javni študentski dom

 

659

163691

226

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

660

159423

226

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

661

159375

226

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Dijaški dom

 

662

168277

225

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

663

167437

223

Nova univerza Evropska pravna fakulteta

Dijaški dom

DD NOVA GORICA

664

159308

222

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

665

165012

221

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

666

167626

217

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

667

160227

217

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

668

158909

214

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebni študentski dom

 

669

155452

214

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

670

167165

211

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

Javni študentski dom

 

671

164391

208

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica

Javni študentski dom

 

672

167799

208

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Javni študentski dom

 

673

156593

201

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Dijaški dom

 

674

161788

194

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Dijaški dom

 

675

163914

187

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

676

163121

170

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

677

154805

160

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Javni študentski dom

 

678

166571

153

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

679

167692

142

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

680

168030

120

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

681

165796

100

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

682

167776

100

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Zasebnik s subvencijo

Zasebnik s subvencijo

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...