INFORMATIVNA PREDNOSTNA LISTA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

INFORMATIVNA PREDNOSTNA LISTA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 

Pojasnilo: Prednostna lista, razvršča študente, ki že izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje, in tiste, ki jim do izpolnitve pogojev manjka samo še status študenta, glede na doseženo število točk. Število točk se lahko spremeni zaradi pridobljenih novih podatkov za prošnje, ki še niso rešene (rezultati vpisa, rezultati mature - jesenski rok). Na vselitev bodo napoteni samo študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje.

Pozor - tisti kateri v koloni NAPOTEN/A nimate vpisanega ničesar - preberite obvestilo pod prednostnim seznamom!

 

Številka

Številka prošnje

Številko točk

Naziv zavoda

NAPOTEN/A V

1

172025

620

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD KOPER

2

177277

598

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

3

179782

596

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD KOPER

4

169798

591

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DD IZOLA

5

170971

580

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

6

169311

578

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

ŠD KOPER

7

170842

577

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

8

169039

575

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

9

175537

574

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

10

179296

570

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

11

181051

567

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

12

181504

563

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

13

175269

562

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD KOPER

14

176491

562

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

15

181182

562

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju

DD VIPAVA

16

169283

558

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD SIDRO

17

180176

558

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ZASEBNIK

18

183070

558

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

DD NOVA GORICA

19

168919

556

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

20

181870

555

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZASEBNIK

21

183927

554

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

ŠD KOPER

22

172052

553

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD KOPER

23

168893

552

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

ŠD KOPER

24

182811

547

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

25

180112

544

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

26

176830

543

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

27

182501

543

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

28

181649

541

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 ŠD SIDRO

29

182265

540

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

30

170625

540

, Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

ŠD PRISOJE

31

168889

539

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

32

181766

538

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

DD NOVA GORICA

33

180706

537

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

ŠD PRISOJE

34

169217

535

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD PRISOJE

35

179856

535

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD KOPER

36

169108

532

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

37

180095

530

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

38

168741

529

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

39

174655

528

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

40

172589

528

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

ŠD KOPER

41

173235

527

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

42

177226

527

, Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

ŠD KOPER

43

183528

525

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

44

173163

525

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

ŠD KOPER

45

170550

524

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

46

178116

522

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

47

171014

521

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

48

177659

521

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD KOPER

49

170774

521

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

50

174625

521

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

51

173959

518

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

52

175887

518

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD KOPER

53

175174

518

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

54

172640

518

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD KOPER

55

176408

515

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

56

183463

514

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

57

179563

512

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

58

177632

512

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

DD PORTOROŽ

59

180468

512

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

60

171822

511

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

ŠD PORTOROŽ

61

177694

511

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD KOPER

62

168864

510

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD PRISOJE

63

174392

510

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

ŠD PRISOJE

64

177372

509

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

DD NOVA GORICA

65

176638

508

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD SIDRO

66

170333

507

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

67

178727

507

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

68

173863

506

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD PRISOJE

69

171848

506

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

ZASEBNIK

70

170391

506

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

71

183014

504

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

72

170697

503

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

DŠD KOPER

73

177354

502

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

74

171960

502

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

DŠD KOPER

75

178440

501

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

76

170880

501

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

77

173047

500

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

78

170165

500

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD SIDRO

79

177691

500

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

80

182454

500

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZASEBNIK

81

175193

497

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

82

175025

497

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

83

178279

497

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD SV.HIERONIM

84

174869

496

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

DŠD KOPER

85

174219

496

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

86

180966

496

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

87

181929

496

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

88

169216

496

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PRISOJE

89

180382

495

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

90

178680

494

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

91

170613

492

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

92

177224

492

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

93

170837

490

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

94

172291

490

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ZASEBNIK

95

176583

489

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

DŠD KOPER

96

180817

489

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

97

168945

489

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

98

184082

488

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

99

183664

487

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

100

169168

487

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

101

169796

486

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

102

179182

485

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

103

179407

485

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

104

171638

484

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD PRISOJE

105

179200

483

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

106

170475

482

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

DŠD KOPER

107

171191

481

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

108

171122

480

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

109

183986

480

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

110

171983

479

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

111

180981

479

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

ZASEBNIK

112

183851

478

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

DŠD KOPER

113

179458

477

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

114

177340

477

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

115

179532

476

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

116

173737

476

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

117

179443

476

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

118

173668

476

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ZASEBNIK

119

178095

476

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

120

169505

476

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

121

169323

476

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

122

177733

475

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

123

173534

474

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

124

183749

474

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

125

179491

474

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

126

181621

473

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

127

174066

472

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

128

181879

472

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

129

180240

471

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje

DD NOVA GORICA

130

177126

471

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

131

176355

471

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

132

176984

471

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

133

169244

471

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

134

171270

470

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD SIDRO

135

174675

470

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

136

170214

470

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

137

169139

470

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

138

170522

470

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

139

169886

469

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

140

184049

469

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

ZASEBNIK

141

183684

469

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

142

173947

469

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

143

168841

469

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

144

179931

469

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

145

177284

468

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

146

169242

468

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

147

184188

468

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

148

169265

467

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

149

177969

466

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

150

176051

466

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

151

171213

466

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

152

177128

465

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

153

175708

465

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

DŠD KOPER

154

184026

465

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

DŠD KOPER

155

173135

465

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

156

181035

464

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

157

172113

463

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

158

175420

462

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

159

172070

461

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

DD PORTOROŽ

160

183727

461

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

161

181969

460

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

162

168946

459

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

163

174244

458

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

164

180077

457

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

165

173681

456

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

166

179432

456

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZASEBNIK

167

173128

456

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

168

177886

456

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

169

181639

456

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

DŠD KOPER

170

178455

456

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

171

169611

454

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

172

175138

454

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

173

179881

454

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

174

170806

454

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

175

183416

453

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

176

179101

453

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

177

168787

452

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

178

172282

452

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD  PRISOJE

179

176067

452

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

180

182638

452

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD SIDRO

181

173779

451

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

182

169965

451

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

DD NOVA GORICA

183

175927

450

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

184

173536

450

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

DŠD KOPER

185

174331

450

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

186

183060

450

Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola

DD NOVA GORICA

187

174489

450

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

DŠD KOPER

188

184270

450

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

DŠD KOPER

189

180352

450

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

190

182559

449

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

191

172828

449

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

192

184120

446

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

193

182268

446

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZASEBNIK

194

182113

446

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

195

173747

445

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

196

180876

445

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

DŠD KOPER

197

169514

444

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

DŠD KOPER

198

181470

444

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

199

179222

444

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

200

182985

444

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

201

171240

443

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

202

172032

443

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

DŠD KOPER

203

177730

442

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

204

181518

442

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

DŠD KOPER

205

177339

442

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DŠD KOPER

206

178835

441

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

207

184034

441

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DŠD KOPER

208

170569

439

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

DŠD KOPER

209

178229

439

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD PRISOJE

210

172082

439

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

211

173778

439

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

212

177056

439

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

213

183853

439

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ZASEBNIK

214

177043

439

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

215

168828

439

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

216

172578

438

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

217

170287

438

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

218

183845

438

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

219

182491

438

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

DD NOVA GORICA

220

171382

437

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

221

183353

437

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

222

176455

437

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

223

179919

437

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

224

182772

435

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

225

178658

435

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

226

183520

434

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

227

174597

434

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

228

169317

434

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

229

171922

434

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

230

170407

433

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

231

175622

433

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

232

171544

432

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

233

174888

432

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

234

176950

432

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

235

170469

432

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

236

182849

431

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

237

170381

431

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD PORTOROŽ

238

182135

430

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

239

172117

429

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

240

171123

429

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

DD PORTOROŽ

241

170308

429

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

242

170348

429

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

243

179695

428

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

244

182479

428

Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola

DD NOVA GORICA

245

175674

428

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

246

175097

427

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

247

168781

426

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

248

171524

426

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

249

183680

426

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

250

171126

426

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

251

180491

426

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

252

177382

426

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

253

171943

424

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DŠD KOPER

254

174601

424

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DŠD KOPER

255

180182

424

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ZASEBNIK

256

179026

424

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

257

175695

423

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

258

172344

423

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ŠD SV.HIERONIM

259

175736

423

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

260

174101

423

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

261

169829

423

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

262

182642

423

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD SIDRO

263

172908

422

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

DD NOVA GORICA

264

171772

422

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

265

180239

422

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

266

171953

422

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

267

174708

421

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

268

178904

421

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD SIDRO

269

181921

420

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

270

182504

420

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

271

172845

419

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

272

179159

419

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

273

176537

418

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

274

169274

418

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

275

173076

417

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

276

169220

417

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

277

180527

417

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

278

183821

417

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

279

183819

416

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

280

175102

416

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

281

180991

416

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

282

169252

416

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

283

177028

416

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

284

180203

416

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

285

181232

415

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

286

169534

415

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

ZASEBNIK

287

184094

415

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

288

180488

415

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

289

169443

413

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

290

180700

413

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

291

182489

413

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

292

182115

413

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

293

181347

412

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

294

176298

412

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

295

175949

412

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

296

169280

411

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

297

177065

411

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

298

176108

411

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

299

178553

410

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

300

172183

410

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

301

173522

410

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

302

172895

410

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

303

175104

409

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZASEBNIK

304

176423

409

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

305

180417

408

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

306

169232

408

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

307

176697

407

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ZASEBNIK

308

184042

407

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZASEBNIK

309

173688

407

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

310

176640

407

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

311

183747

407

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

312

178653

407

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

313

181193

406

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

314

182272

406

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

315

182967

406

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

316

181215

406

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

317

181084

405

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

318

175713

405

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

319

175453

405

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

320

183008

404

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZASEBNIK

321

175747

404

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

ŠD PORTOROŽ

322

170137

404

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

323

179880

404

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

324

177441

403

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

325

177949

403

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

326

174056

403

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

327

183836

402

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

ZASEBNIK

328

178912

402

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

329

171338

402

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

330

171577

402

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

331

177521

401

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

332

178016

401

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

333

170258

401

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

334

175211

401

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

335

170801

401

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

336

183486

401

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

337

173501

400

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

338

179619

400

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

DD VIPAVA

339

177496

400

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

340

182901

399

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

341

180544

399

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

342

172349

398

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

343

183222

398

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

344

169327

397

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

345

181315

397

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

346

181096

397

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

ZASEBNIK

347

174146

397

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

348

183582

397

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

349

181396

396

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

350

182160

396

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

351

172156

396

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

352

176554

396

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

353

176501

395

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

354

174628

395

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

355

183863

395

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

356

169145

395

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

357

171930

394

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

358

178231

394

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

359

174463

393

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

360

177826

393

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

361

173958

393

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

362

169305

393

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

363

182382

393

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

364

179427

392

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZASEBNIK

365

170881

392

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

366

183828

390

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD SIDRO

367

180439

390

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

DD NOVA GORICA

368

183500

390

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

369

182486

390

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

370

174131

389

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

371

183061

389

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

372

174360

389

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

373

182976

389

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

374

183519

389

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

375

171393

389

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

376

174393

387

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

377

180216

387

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ZASEBNIK

378

170546

387

, Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

 

379

183213

387

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

380

174170

387

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

381

176686

386

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

382

178579

386

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

383

174144

386

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

 

384

178274

386

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

385

180149

383

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

386

174729

383

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

387

182446

383

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

388

169178

382

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

389

183375

381

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ZASEBNIK

390

175000

380

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

391

181121

380

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

392

183588

379

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

393

183690

379

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZASEBNIK

394

178989

379

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje

DD VIPAVA

395

172255

378

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

396

170863

378

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

397

177458

378

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

DD IZOLA

398

179852

378

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

DD PORTOROŽ

399

183675

378

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

DD NOVA GORICA

400

172847

378

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

401

179383

377

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

402

183535

377

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

403

183619

377

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

404

183775

377

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZASEBNIK

405

171037

376

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

406

182818

376

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

407

174087

376

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

408

173989

375

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

409

180528

375

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

 

410

181884

375

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ŠD PORTOROŽ

411

170143

374

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

ŠD PORTOROŽ

412

180860

374

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

413

184268

374

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

414

183363

374

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

 

415

170142

373

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

416

182248

372

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

417

171555

372

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

418

177608

371

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

419

178780

370

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

420

173915

370

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

DD PORTOROŽ

421

182708

369

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

 

422

183609

369

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

 

423

181842

369

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

424

176510

369

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

425

177141

369

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

426

176343

368

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

427

174079

368

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

428

182238

367

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

429

176518

367

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

430

171765

366

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

431

170858

366

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

432

173515

366

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

433

175040

366

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

434

170488

366

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

435

171587

366

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

436

176764

365

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

437

183569

365

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

438

179146

365

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

DD PORTOROŽ

439

172377

364

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

440

182262

364

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

441

177700

364

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

DD PORTOROŽ

442

183802

363

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

443

177858

363

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

444

179097

363

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

445

173686

363

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

446

183562

362

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

447

169726

361

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD SIDRO

448

183087

360

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ZASEBNIK

449

183595

360

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

ZASEBNIK

450

172449

360

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

451

177919

359

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

452

171892

359

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

453

180777

358

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ŠD SIDRO

454

178793

358

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

455

179088

358

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

456

183258

357

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

457

172298

357

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

458

176088

357

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

459

175249

356

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

460

183576

356

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

461

169256

356

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

462

173027

356

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

463

180922

355

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

464

170918

355

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

 

465

182921

355

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

466

176742

352

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

467

177854

352

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

468

173334

351

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

469

183601

351

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

470

174725

351

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

471

172318

351

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

472

174686

351

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

DD PORTOROŽ

473

172314

350

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

474

180242

349

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

475

173766

348

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

476

182070

348

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

477

183307

348

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

478

173410

347

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

479

183870

346

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

480

181133

345

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

481

182891

344

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

482

183501

344

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

483

174404

344

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

484

174127

344

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

485

170642

343

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

486

174876

343

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

487

173691

343

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

488

178485

343

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

489

170939

343

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

490

175255

342

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

491

182851

341

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

492

175972

341

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

ZASEBNIK

493

181478

341

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

DD PORTOROŽ

494

176176

340

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

495

173065

340

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

496

176789

339

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

497

180743

338

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

498

170461

338

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

499

168794

337

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

500

177558

337

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

501

176242

336

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

502

175224

334

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

503

179947

334

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

504

182947

334

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

 

505

174884

334

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

506

175013

332

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

507

170226

331

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

508

172959

331

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

DD PORTOROŽ

509

182474

331

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

510

178493

330

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

511

175284

330

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

512

183478

329

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

513

183371

328

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

DD PORTOROŽ

514

182286

328

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

ŠD SIDRO

515

179219

326

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

516

179282

326

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

517

175096

325

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

518

175093

325

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

519

181273

324

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

520

175156

323

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

521

183889

319

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

522

169852

316

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

523

170641

314

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

524

182896

314

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

525

172185

313

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

526

183484

312

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

527

183191

312

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

528

182867

311

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

 

529

177004

310

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

530

179501

309

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

531

179704

308

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

532

172940

307

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

 

533

182946

306

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

534

182079

306

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

535

182224

305

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

536

181165

304

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

537

183970

304

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

538

182957

303

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

539

184006

301

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

DD NOVA GORICA

540

180416

300

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

541

174156

300

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

542

175960

299

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica

 

543

171334

299

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

544

180179

298

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

545

175748

298

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

546

181517

294

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

547

181170

294

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

548

175238

292

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

549

183376

290

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

550

178444

290

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

551

177202

288

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

552

179301

286

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

553

173219

286

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

554

171493

280

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

555

170944

280

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

556

177263

279

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

557

173109

278

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

558

183878

278

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

559

184019

274

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

560

174271

272

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

561

178906

269

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

562

168843

267

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

563

183760

261

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

564

181118

260

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

565

182712

258

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

566

182603

258

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

567

171624

255

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

568

177791

251

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

569

183089

246

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

570

176460

246

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske t ehnologije

 

571

177627

244

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

572

182855

244

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

573

179653

244

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

574

175021

244

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

575

169329

237

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

576

178511

235

Univerza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta

 

577

180314

234

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

578

182506

226

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

 

579

182618

226

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

580

174283

217

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

581

172362

208

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

 

582

179341

196

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

 

583

178098

88

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

 

Spoštovani študentje!

Kot je razvidno iz informativne  prednostne liste, so trenutno vsa ležišča v javnih študentskih domovih, zasebnih študentskih domovih in  v dijaško študentskih domovih zasedena s strani študentov, ki so dosegli višje število točk od vas.

Vsem študentom, ki nimate označen dom za vselitev, lahko v tem trenutku ponudimo  le mesto pri zasebniku s subvencijo ( lahko vam posredujemo sezname zasebnikov, ki oddajajo subvencionirana ležišča).

V primeru sprostitve prej navedenih ležišč, boste lahko naknadno kandidirali na zgoraj omenjena ležišča, zato se lahko odločite za čakalno listo.

Na vselitev bodo napoteni  le študentje, ki izpolnjujejo vse pogoje (status).

 

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...