Zasebniki - subvencije

POMEMBNO OBVESTILO ŠTUDENTOM NASTANJENIM PRI ZASEBNIKIH

(študentje novinci in študentje, ki podaljšujete svoje bivanje pri zasebnikih)

Odločili ste se za subvencionirano   bivanje  pri zasebniku. 

Za izplačilo subvencije je nujno natisniti   tri izvode » P o g o d b e  o  n a s t a n i t v i  t e r

o  p o s t o p k u  i n  p o g o j i h  i z p l a č i l a  s u b v e n c i j e » .

Vse  izvode  pogodbe izpolnite z lastnikom stanovanja, se podpišita in prosim, ne pišite datumov.

Vse tri originale pogodb prinesite osebno ali pa pošljite v našo Pisarno za študentske domove, Študentski dom Koper, Ankaranska 7, 6000 Koper, najkasneje do 10.10.2022.

 Uradne ure so od ponedeljka do petka,  od 8.00 do 15.00.

 

  

RAZPIS ZA IZBOR ZASEBNIKOV, za oddajo bivalnih zmogljivosti študentom na Primorskem, za študijsko leto 2022/23

  Predmet razpisa je izbor zasebnikov, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa za oddajanje bivalnih zmogljivosti namenjenih bivanju študentov visokošolskih zavodov na območju Primorske za študijsko leto 2022/23

 

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...