Zasebniki - subvencije

 

POMEMBNO OBVESTILO ŠTUDENTOM NASTANJENIM PRI ZASEBNIKIH

( študentje novinci in študentje, ki podaljšujete svoje bivanje pri zasebnikih)

 

Odločili ste se za subvencionirano bivanje pri zasebniku. 

Za izplačilo subvencije je nujno natisniti tri izvode » P o g o d b e  o  n a s t a n i t v i  t e r

o  p o s t o p k u  i n  p o g o j i h  i z p l a č i l a  s u b v e n c i j e »

 Vse tri pogodbe izpolnite z lastnikom stanovanja, podpišite se  in prosim, ne pišite datumov.  Vse tri originale pogodb prinesite osebno ali pa pošljite v našo Pisarno za študentske domove, Študentski dom Koper, Ankaranska 7, 6000 Koper, najkasneje do 11.10.2021.

 

Uradne ure so od ponedeljka do petka,  od 8.00 do 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPIS ZA IZBOR ZASEBNIKOV, za oddajo bivalnih zmogljivosti študentom na Primorskem, za študijsko leto 2021/22

  Predmet razpisa je izbor zasebnikov, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa za oddajanje bivalnih zmogljivosti namenjenih bivanju študentov visokošolskih zavodov na območju Primorske za študijsko leto 2021/22.

 

 

 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...