Zasebniki - subvencije

RAZPIS ZA IZBOR ZASEBNIKOV, za oddajo bivalnih zmogljivosti študentom na Primorskem, za študijsko leto 2018/19

  Predmet razpisa je izbor zasebnikov, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa za oddajanje bivalnih zmogljivosti namenjenih bivanju študentov visokošolskih zavodov na območju Primorske za študijsko leto 2018/19.

 

 

 

POZOR!!!                                                      OBVESTILO

ŠTUDENTOM NASTANJENIM PRI ZASEBNIKIH

( študentje novinci in študentje, ki podaljšujete svoje bivanje pri zasebnikih))

 

Odločili ste se za subvencionirano   ležišče pri zasebniku. 

Za izplačilo subvencije je nujno natisniti   tri izvode » P o g o d b e  o  n a s t a n i t v i  t e r

o  p o s t o p k u  i n  p o g o j i h  i z p l a č i l a  s u b v e n c i j e ».

 Vse tri pogodbe izpolnite z lastnikom stanovanja, podpišite se  in prosim, ne pišite datumov.  Vse tri originale pogodb prinesite osebno ali pa pošljite v našo Pisarno za študentske domove, Študentski dom Koper, Ankaranska 7, 6000 Koper, najkasneje do 10.10.2018.

 

 Uradne ure so od ponedeljka do petka,  od 8.00 do 15.00. 

kako do sobe

Vsebina v pripravi.

več...