NUJNO, PONOVNO OBVESTILO ŠTUDENTOM , KI STANUJETE PRI ZASEBNIKIH

datum: 09.11.2017

kategorija: novice


Vsi študentje, ki želite prejemati subvencijo za ležišče pri zasebniku , morate NUJNO natisniti   tri izvode » P o g o d b e  o  n a s t a n i t v i  t e r o  p o s t o p k u  i n  p o g o j i h  i z p l a č i l a  s u b v e n c i j e » 

 

 Vse tri pogodbe izpolnite z lastnikom stanovanja, podpišite se  in prosim, ne pišite datumov.  Originale pogodb prinesite osebno ali pa pošljite v našo Pisarno za študentske domove, Študentski dom Koper, Ankaranska 7, 6000 Koper, najkasneje do 14. novembra 2017.

 

 Uradne ure so od ponedeljka do petka,  od 8.00 do 15.00. 

vizitka

Univerza na Primorskem Študentski domovi

Ankaranska cesta 7

6000 Koper

Slovenija

tel: +386 5 61175 07

anketa

Kje boste prebivali v študijskem letu 2018/19?

v študentskem domu

60%

v dijaškem domu

7%

pri zasebniku

26%

doma

6%

drugo

2%
glasov: 593